in

Spisak dragstora na teritoriji Grada Bijeljina

Uvidom u evidenciju Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske i gradskog Odjeljenja za privredu, na teritoriji Grada Bijeljina posluje 12 poslovnih subjekata koji se bave trgovinom i registrovani su kao dragstor, tj. rade 24 časa dnevno svakoga dana. Deset registrovanih dragstora posluju kao pravna lica, dok su dva trgovinske radnje. Svi građani koji primjete da navedeni poslovni subjekti ne posluju u skladu sa radnim vremenom za koje su registrovani mogu da podnesu prijavu Odjeljenju za inspekcijske poslove i Komunalnoj policiji Grada Bijeljina.

Spisak registrovanih dragstora:

Izvor: Bijeljina danas

Radović tvrdi da nema ništa sa ucjenama za koje ga optužuje Ivan Begić

Veliko pojačanje Radnika: Stigao Todić