Portal Otvoreno.ba nastoji da tačno, objektivno i pravovremeno informiše svoje čitaoce o svim aktuelnostima iz svih sfera života.

Otvoreno.ba ukazuje na aktuelne probleme u različitim oblastima, s ciljem pozitivnih društvenih promjena, ali prije svega afirmira pozitivne vrijednosti, ljude i događaje koji doprinose stvaranju zdrave i pozitivne atmosfere u društvu.

Email: [email protected]