Portal Otvoreno.ba nastoji da tačno, objektivno i pravovremeno informiše svoje čitaoce o svim aktuelnostima iz svih sfera života.

Otvoreno.ba ukazuje na aktuelne probleme u različitim oblastima, s ciljem pozitivnih društvenih promjena, ali prije svega afirmira pozitivne vrijednosti, ljude i događaje koji doprinose stvaranju zdrave i pozitivne atmosfere u društvu.

 

NGO “Center for education and research”

Address: Majevička 102, 76300 Bijeljina

JIB: 4403822080008
MB: 11126308

Web: www.otvoreno.ba
Email: [email protected]

Phone: +387 65 08 08 04