in

Šehovac: Egzodusi sarajevskih Srba odgovor na prijetnje i diskriminaciju

Od 1992. do 2013. godine dogodila su se dva progona Srba iz Sarajeva, “veliki dugi i veliki kratki egzodus”, koji su bili odgovor na prijetnje diskriminacijom, ratom i postratnom osvetom radikalnih bošnjačkih struktura, na strah od kriminala i na odsustvo garancija međunarodne zajednice za bezbjednost i ravnopravnost sa drugim građanima ovog grada, izjavio je Srni predsjednik Udruženja “Istina i pravda” Dušan Šehovac.

Šehovac je podsjetio da je, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u gradu Sarajevu živjelo oko 157.000 Srba i oko 58.000 Jugoslovena, od kojih su, prema njegovoj procjeni, oko 28.000 bili etnički Srbi.

– U toku rata, na teritorijama grada Sarajeva koje su Dejtonskim mirovnim sporazumom 1996. godine pripale FBiH naselilo se oko 10.000 Srba koji su protjerani sa teritorija BiH koje su tada bile pod kontrolom takozvane Armije RBiH – rekao je Šehovac i napomenuo da je na teritoriji opštine Sokolac, koja tada nije bila u sastavu grada Sarajeva, a danas je opština grada Istočno Sarajevo, 1991. godine živjelo oko 10.000 Srba.

Kada se saberu ovi podaci, istakao je on, dobije se da je oko 205.000 Srba boravilo, odnosno živjelo na teritoriji sadašnjih gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo početkom i tokom 1992. godine.

Koristeći rezultate srpskih demografa koji su se bavili istraživanjima o promjenama broja stanovnika grada Istočno Sarajevo u međupopisnom periodu od 1991. do 2013. godine, Šehovac je rekao da se dolazi do saznanja da je 1991. na teritoriji današnjeg grada Istočno Sarajevo živjelo oko 43.000 Srba, a na teritoriji koja danas pripada gradu Sarajevu oko 114.000 Srba.

Prema njegovim riječima, rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine pokazuju drastične promjene.

– U gradu Sarajevu, Kantonu Sarajevo, zajednici devet opština, popisano je 13.300 Srba, a u gradu Istočno Sarajevo, zajednici šest opština, popisano je oko 60.000 Srba – napomenuo je Šehovac i dodao da podaci govore da 2013. godine na teritoriji današnjeg grada Sarajeva, odnosno Kantona Sarajevo, nedostaje, to jest nema, oko 100.000 Srba, a da se broj Srba na teritoriji današnjeg grada Istočno Sarajevo povećao za oko 17.000 i ima ih oko 60.000.

Uzimajući u obzir sve analizirane demografske podatke, on smatra da je neminovan odgovor na pitanje – šta se desilo sa oko 138.000 građana srpskog porijekla od 1992. do 2013. godine?

Šehovac “veliki dugi” egzodus Srba iz Sarajeva opisuje kao iseljavanje, dobrovoljno ili prisilno, oko 128.000 Srba koji su imali prebivalište u gradu Sarajevu 1992. godine i 10.000 Srba koji su iste godine imali prebivalište na drugim područjima takozvane RBiH, a koji su protjerani sa područja grada Sarajeva od 1992. do 2013. godine.

– Oko 128.000 Srba iz Sarajeva – 100.000 Srba i 28.000 Jugoslovena srpskih etničkih korijena, u velikom dugom egzodusu od 1992. do 2013. godine, dobrovoljno ili prisilno napustilo je grad Sarajevo – rekao je predsjednik Udruženja “Istina i pravda” sa sjedištem u Istočnom Sarajevu.

Šehovac je objasnio da je oko 15.000 Srba iz Sarajeva ubijeno, nestalo ili poginulo od 1992. do 2013. godine, da je oko 30.000 Srba dobrovoljno ili prisilno napustilo taj grad početkom 1992, od januara do maja, te da ga je oko 13.000 Srba dobrovoljno ili prisilno napustilo od 1992. do 1995. godine.

“Veliki kratki” egzodus Srba iz Sarajeva, koji je sastavni dio “velikog dugog” egzodusa sarajevskih Srba, Šehovac opisuje kao iseljavanje, dobrovoljno ili prisilno sa područja grada Sarajeva od januara do marta 1996. godine, oko 60.000 Srba koji su imali prebivalište u federalnom Sarajevu 1992. godine i 10.000 Srba koji su te godine imali prebivalište na drugim područjima takozvane RBiH.

– Oko 60.000 Srba iz Sarajeva je u velikom kratkom egzodusu od januara do marta 1996. godine dobrovoljno ili prisilno napustilo grad Sarajevo. Oko 10.000 Srba koji su imali prebivalište 1992. godine na drugim područjima (takozvane) RBiH, a privremeno, od 1992. do 1995. godine su boravili na teritoriji Srpskog Sarajeva, dobrovoljno ili prisilno napustili su grad Sarajevo – podsjetio je Šehovac.

Izetbegović tvrdio da je Ćelo lud čovjek

Raketirana američka vojna baza u Iraku