Dok su stajali pred pločom okićenom igračkama na kojoj pišu imena mališana, sumorni izrazi na njihovim licima govore više od hiljadu reči.

Share.