Evropski savjet prije sedam dana je donio preporuku o koordinisanom pristupu za olakšavanje sigurnog slobodnog kretanja tokom pandemije virusa korona.

Preporukom se uzima u obzir znatno povećanje stope vakcinisanja i brzo uvođenje kovid potvrda te zamjenjuje prethodno važeća preporuka. Preporuka će stupiti na snagu 1. februara 2022, istoga dana kao i akt o izmjeni uredbe o kovid potvrdama, kojim se predviđa razdoblje prihvatanja potvrda o vakcinaciji u trajanju od 270 dana (u slučaju vakcinisanja busterom neograničeno).

Ključno će biti da li je osoba vakcinisana, a ne regija iz koje dolazi

“U skladu s novom preporukom mjere povezane s bolešću kovid 19 trebale bi se primjenjivati uzimajući u obzir status osobe, a ne stanje na regionalnom nivou, izuzevši područja s vrlo visokim nivoom cirkulisanja virusa.

To znači da bi ključna odrednica trebao bi biti status putnika u pogledu bolesti kovid 19, odnosno da li je navedena osoba vakcinisana, testirana ili preboljela bolest, što je vidljivo iz digitalne potvrde EU.

Pristupom utemeljenim na pojedinačnim osobama znatno će se pojednostavniti primjenjiva pravila te osigurati dodatna jasnoća i predvidljivost za putnike”, objavop je Savjet.

U nastavku prenosimo njihovo saopštenje:

  • Pristup utemeljen na pojedinačnim osobama
  • Putnici i putnice s važećom digitalnom potvrdom EU ne bi trebali podlijegati dodatnim ograničenjima slobodnog kretanja.

Važeća digitalna potvrda EU o covidu obuhvata:

  • potvrdu o vakcinaciju za vakcinu odobrenu na evropskom nivou, ako je od primitka posljednje doze primarne serije vakcine prošlo najmanje 14, ali ne više od 270 dana odnosno ako je osoba primila dodatnu dozu vakcina. Države članice mogle bi prihvatiti i potvrde o vakcinaciji za vakcinu koja su odobrila nacionalna tijela ili Svjetska zdravstvena organizacija
  • negativan rezultat PCR testa ne starijeg od 72 sata prije putovanja ili negativan rezultat brzog antigenskog testa ne stariji od 24 sata prije putovanja
  • potvrdu o preboljenju iz koje je vidljivo da od datuma prvog pozitivnog rezultata testa nije prošlo više od 180 dana.

Od osoba koje ne posjeduju digitalnu potvrdu EU o kovidu moglo bi se zahtijevati da se prije dolaska ili najkasnije 24 sata nakon dolaska podvrgnu testiranju. Iz tog bi zahtjeva trebalo izuzeti putnike koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, prekogranične radnike i djecu mlađu od 12 godina.

Karta regija EU

Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) trebao bi nastaviti objavljivati kartu regija država članica u kojoj se upotrebom boja semafora (zelena, narandžasta, crvena, tamnocrvena) označava potencijalni stepen rizika od zaraze. Karta bi se trebala temeljiti na 14-dnevnoj stopi prijavljenih slučajeva, stopi vakcinisanja i stopi testiranja.

Na temelju te karte države članice trebale bi primjenjivati mjere u pogledu putovanja u tamnocrvena područja, na kojima je nivo cirkulisanja virusa vrlo visok, kao i putovanja iz tih područja. Posebno bi trebale odvraćati od svih neobaveznih putovanja te zahtijevati da se osobe koje dolaze iz tih područja, a ne posjeduju potvrdu o vakcinaciji ni potvrdu o preboljenju, prije polaska podvrgnu testiranju, a nakon dolaska budu u karantinu.

Određeno izuzeće od tih mjera trebalo bi se primjenjivati na putnike koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, prekogranične radnike i djecu mlađu od 12 godina.

Mehanizam hitnog kočenja

Novom je preporukom ojačan mehanizam hitnog kočenja za odgovor na pojavu novih varijanti virusa koje izazivaju zabrinutost ili varijanti koje su od interesa. Ako država članica uvede ograničenja kao odgovor na pojavu nove varijante, Savjet bi trebao preispitati situaciju, u bliskoj saradnji s Komisijom te uz podršku ECDC-a. Komisija takođe može predložiti raspravu u Savjetu na temelju redovne procjene novih dokaza o varijantama.

Komisija bi tokom rasprave mogla predložiti Savjetu da postigne dogovor o koordinisanom pristupu u pogledu putovanja iz zahvaćenih područja. Svaku situaciju koja je dovela do donošenja mjera trebalo bi redovno preispitivati.

Share.