Ministarka za zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku Austrije Leonore Gevesler, u dvije godine na vlasti potrošila je 5,8 miliona evra na usluge spoljnih savjetnika.

Njeno ministarstvo pokriva zaštitu klime, energiju, saobraćaj, pa se, na osnovu podataka koje je dala na upit parlamenta, čini da joj nisu dovoljni zaposleni u Ministarstvu.

Od 7. januara 2020. dala je 193 posla eksternim savjetnicima, što je državu koštalo 5.838.934 evra. Pored toga ima još mnogo otvorenih projekata, koji su dati spoljnim saradnicima.

Gevesler je često koristila usluge advokatskih kancelarija, ali i revizorske kuće.

Samo za sprovođenje u djelo takozvanog “Klimatiketa”, kojim se željelo navesti stanovništvo na korištenje javnog prevoza, Ministarstvo je potrošilo 347.535, 82 evra za eksterne savetnike.

Za najnoviji poduhvat, takozvani “Klimabonus”, koji ovih dana stiže na kućne adrese građana kao pomoć u kriznom dobu, potrošila je više od 48.000 evra za usluge eksternih savjetnika.

Share.