Hrvatska država dužna je da Nikoli Dabiću, građaninu srpske nacionalnosti iz Sunje, isplati nešto više od 4.000 evra na ime štete pričinjene na njegovom posjedu, nakon što je bio primoran da ga napusti dan prije vojno-policijske akcije „Oluja“ u proteklom ratu.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odlučio je juče da je Hrvatska prekršila prava Nikole Dabića čiju je imovinu oduzela i oštetila druga porodica kojoj je ona data na korišćenje.

Sud je utvrdio da odgovornost za gubitak, odnosno oštećenje i pljačku kuće snosi ne samo počinitelj, već i država, kao i da Hrvatska mora plati Dabiću 3.200 evra odštete i dodatnih 833 evra sudskih troškova. Hrvatska je, stoji u odluci, prekršila članove Protokola Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja se odnosi na neometano uživanje posjeda.

Dabić je živio u svojoj kući u Sunji do 4. avgusta 1995, dan prije „Oluje“.

Godinu kasnije hrvatske vlasti dopustile su porodici koja je izbjegla iz BiH da privremeno koristi njegovu kuću.

Ta odluka bila je zasnovana na zakonu iz septembra 1995. godine kojim je omogućeno državi da preuzme imovinu ljudi koji su napustili Hrvatsku nakon oktobra 1990. godine i u njih smjesti druge osobe.

Dabić je 2000. godine podnio zahtjev za povrat kuće koji je i prihvaćen, ali imovina, vozila i stoka su mu bili pokradeni, a dijelovi kuće oštećeni.

Tri godine kasnije podnio je pred Opštinskim sudom u Sisku građansku tužbu protiv države, opštine i osobe koja je živjela u njegovoj kući, zahtjevajući da mu bude nadoknađena pričinjena šteta, prenio je portal “Novosti“.

Pošto su Opštinski, Županijski, Vrhovni i najzad Ustavni sud odbacili njegovu tužbu Dabić se obratio Sudu u Strazburu gdje je dobio pravdu.

Share.