U Službenom glasniku objavljena je najnovija Uredba o mjerama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, a osim preciziranja ko još mora da nosu masku i podliježe kazni za kršenje ove mjere, najveći dio ovog propisa odnosi se na ulazak stranih državljana u Srbiju.

Kako se navodi, stranim državljanima koji dolaze u Srbiju dozvoljen je ulazak samo ako posjeduju negativan PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati.

Mogu ući i osobe koje posjeduju EU digitalni sertifikat, bez posedovanja potvrda ili testova, kao i osobe koje imaju potvrdu o potpunoj vakcinaciji protiv kovid 19, koju je izdala javna zdravstvena ustanova Srbije.

U članu 4 ove Uredbe navodi se, naime, da radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Srbije, stranim državljanima koji dolaze u Srbiju dozvoljen je ulazak samo ako posjeduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Srbiju.

“Putnici treba da se testiraju pre putovanja, ne prilikom dolaska u Srbiju. U Srbiju ne mogu ući ukoliko nisu testirani i ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova i moraju se vratiti u zemlju iz koje dolaze. Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje, odlaganje leta, polaska autobusa, voza…), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Srbiju”, navodi se u članu 4 ove uredbe.

Ovo se ne odnosi na strane državljene i državljane Srbije, koji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji, kao i članove diplomatsko-konzularnog osoblja i članove njihovih porodica. Ako nemaju negativan test, njima se određuje mjera karantina u kućnim uslovima u trajanju od sedam dana.

“Mera iz stava 2. ovog člana prestaje da važi ako lice kome je određena u periodu trajanja mere dobije negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Srbiji”, navodi se u Uredbi i dodaje da osobama koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država umjesto negativnog RT-PCR testa priznaje se, pod istim uslovima, negativan Antigen FIA Rapid test.

U članu 5 navodi se izuzetak. Naime, osobe koje imaju potvrdu o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti kovid 19, koju je izdala javna zdravstvena ustanova Republike Srbije može ući u Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa.

Bez PCR i ili antigen testa u Srbiju mogu da uđu i osobe koje su u svojoj zemlji potpuno vakcinisane, ali pod uslovom da Srbija ima sa tom zaključen sporazum o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji protiv kovid 19 ili postoji faktički reciprocitet o prihvatanju tih sertifikata.

Kako ulaze maloljetnici

Maloljetno lice, starosti do 18 godina, može ući u Srbiju, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, i bez prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji, ako u Republiku Srbiju ulazi u pratnji lica koje posjeduje taj sertifikat.

Inače, odluku o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti država koje pravno ili faktički, priznaju sertifikate o vakcinaciji i potvrde o preležanoj bolesti izdate u Srbiji (faktički reciprocitet) donosi Vlada. Podatke o listi država treba ministarstvo nadležno za spoljne poslove bez odlaganja da dostavi ministarstvu nadležnom za poslove turizma koje, na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, priprema prijedlog akta za Vladu.

Šta ako je neko sumnjiv

Kada postoji opravdana sumnja da može doći do unošenja zarazne bolesti kovid 19, bez obzira na činjenicu posjedovanja negativnog testa na prisustvo virusa, posjedovanja sertifikata o vakcinaciji ili posjedovanja potvrde o preležanoj bolesti, državljanima Srbije i stranim državljanima koji dolaze iz zemalja sa posebnim rizikom može se naložiti i odrediti mjera karantina u kućnim uslovima u trajanju najviše do 14 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u laboratoriji zdravstvene ustanove Srbije.

Listu zemalja sa posebnim rizikom objavljuje Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Šta ako neko ima EU digitalni sertifikat
Kako se navodi u članu 10, lice koje posjeduje EU digitalni sertifikat, može ući u Srbiju bez posjedovanja potvrda ili testova.

Share.