ANB je odbio da dostavi MANS-u dokumentaciju koja se odnosi na drugu isplatu iz Državnog trezora sa kraja 2017, a koja se takođe odnosi na plaćanje „sredstava transporta“. Riječ je o zahtjevu za isplatu 514.408 eura iz decembra 2017.

Agencija za nacionalnu bezbjednost je krajem 2017. i početkom 2018. godine trgovala automobile vrijedne gotovo 1,2 miliona eura, od čega je samo jedno vozilo – mercedes maybach (majbah) plaćeno više od 647.000 eura.

To se vidi iz faktura koje je, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, dobio Istraživački centar Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), a u koje su „Vijesti“ imale uvid.

Premijer Zdravko Krivokapić nedavno je najavio da će dva majbaha u državnom vlasništvu biti prodata, a da će novac biti uplaćena u budžet države. Jedan od majbaha koristi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, a drugi je, dok je bio premijer, koristio aktuelni poslanik DPS-a Duško Marković.


Obsidijan crna metalik, 620 konjskih snaga…

Za jedan od dva majbaha, prema dokumentaciji do koje je MANS došao, profaktura je ANB-u izdata krajem novembra 2017.

Radi se o vozilu proizvedenom 2017, od skoro 6.000 kubika i 620 konjskih snaga, sa četvoro vrata i četiri sjedišta.

U profakturi se precizira i boja – obsidijan crna metalik, a cijena bez PDV je 543.968,07 eura. Ukupna cijena vozila sa uračunatim PDV je 647.322 eura.

U profakturi je naznačeno i da se uplata izvršava u dvije rate i to polovina ukupne cijene u roku od sedam dana od potpisivanja ugovora, a druga u roku od 60 dana od dana isporuke i potvrde ispravnosti opreme.Agencija je Državnom trezoru Ministarstva finansija 18. januara 2018. dostavila zahtjev za isplatu ukupne cijene – 647.322 eura.

Podaci o trgovini dva majbaha bila su označena stepenom tajnosti interno, pa do sada nijesu bili poznati detalji trgovine.

ANB: Nemamo informaciju, ali imamo nego je označena sa „interno“
ANB je, međutim, odbila da dostavi MANS-u dokumentaciju koja se odnosi na drugu isplatu iz Državnog trezora sa kraja 2017, a koja se takođe odnose na plaćanje „sredstava transporta“.

Radi se o zahtjevu za isplate 514.408 eura iz decembra 2017.

MANS je tražio kopije zahtjeva za plaćanje i faktura na osnovu kojih je od trezora tražena ova isplata.

„U daljem toku postupka, ANB je utvrdila da nije u posjedu traženih dokumenata, te da su u pitanju podaci sadržani u dokumentaciji koja nastaje primjenom člana 48 Zakona o ANB… Navedena dokumentacija je označena stepenom tajnosti ‘interno’, rješenjem 250/15-10-12231/2 od 8. 12. 2015. S obzirom na to da je tražen pristup dokumentima, označenim stepenom tajnosti, te da je članom 1 stav 2 tačka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da se odredbe navedenog zakona, između ostalog, ne primjenjuju na informacije za koje postoji obaveza čuvanja tajne, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast tajnih podataka, shodno članu 116 Zakona o upravnom postupku, slobodan pristup traženim informacijama se odbija“, stoji u rješenju dostavljenom MANS-u, koje potpisuje vršilac dužnosti direktora ANB Dejan Vukšić.

Share.