Uprava za katastar i državnu imovinu, jedinice Cetinja, postupajući po zahtjevu Mitropolije crnogorsko-primorske a na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, donijela je rešenje, kojim se imovina Cetinjskog manastira opet vodi kao svojina Mitropolije.

Rešenjem od 15. oktobra 2021. godine, vrši se ispravka greške nastala unosom podataka iz rešenja od 11. aprila 1996. godine, kada je u kompjutersku bazu podataka upisano „korišćenje“ umjesto „svojina“ Mitropolije nad Manastirom Svetog Petra i objektima na katastarskim parcelama br. 4073, 4097, 4082/1, 4110 i 4119 u LN br 915 KO Cetinje 1.

Osnov promjene je rešenje Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanja stvarnih prava na nepokretnostima za KO Cetinje 1, br UP I 05-915 od 11. aprila. 1996. godine, piše u rešenju u koje je IN4S imao uvid.

U obrazloženju rešenja se navodi i da se Mitropolija crnogorsko-primorska obratila ovom organu zahtjevom za ispravku rešenja, 13. oktobra 2021 i da je provjerom utvrđeno da je došlo do greške prilikom kompjuterskog unosa, te se ovim rešenjem greške nastale 1996. godine, ispravljaju.Izvor:
Share.