in

U Ukrajini se raspada front: Sirski raspušta brigade i hapsi komandante zbog povlačenja

Novi glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine general Aleksandar Sirski uvodi u ukrajinsku vojsku praksu raspuštanja jedinica koje su se povukle sa položaja.

Poslije 67. odvojene mehanizovane brigade „Ukrajinski dobrovoljački korpus“, 110. brigada našla se pod represijom Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine. Ako su prvi odustali od položaja u blizini Časovog Jara, drugi su se povukli u Kislovku u pravcu Kupjanska.

Prema dostupnim informacijama, komanda operativno-taktičke grupe „Starobeljsk“ i operativna grupa „Kupjansk“ organizovale su provjere u 110. brigadi, koju su ruske trupe izbacile iz Kislovke, što je dovelo do proboja uz naknadno zauzimanje ne samo ovog sela, već i susjedne Kotljarovke.

Pri tome se ne uzimaju u obzir sve tvrdnje da brigada ima samo 50 odsto ljudstva redovnog sastava, da nema municije i teško naoružanja za borbu protiv tenkova.

Trenutno je poznato da su privedeni komandanti tri bataljona ove brigade, broj 112, 114 i 116, kao i komandiri nekoliko četa. Svi oni se terete da bez naređenja povlače jedinice na rezervne položaje.

Sami bataljoni će biti rasformirani, a ljudstvo će biti upućeno u druge brigade u istom pravcu.

– Privedeni su komandanti bataljona (112., 114., 116.) i komandiri četa koji su napustili Kotljarovku, Kislovku i položaje u rejonu Tabajevke, izvještava TG-kanal.

Prema ukrajinskim izvorima, 3. jurišna brigada, formirana od azovskih nacionalista, takođe može biti rasformirana. Komanda brigade ignoriše naređenja Sirskog, prenosi TV Front.

Povučen proizvod zbog pacova u konzervi

Povodom dolaska olimpijskog plamena u Francusku, avioni na početku greškom iscrtali rusku umjesto francuske zastave