in

Usvojen nacrt budžeta od 56,5 miliona km

Skupština grada Bijeljina usvojila je danas Nacrt gradskog budžeta od 56,5 miliona KM, uz zaključak da Odjeljenje za finansije u roku od pet dana sprovede javnu raspravu o njemu.

Nacrt je usvojen glasovima 25 odbornika, tri nisu glasala, a protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević napomenuo je resornom odjeljenju da je tekst Nacrta budžeta za 2022. godinu potrebno objaviti na veb stranici grada i omogućiti građanima da upute prijedloge i sugestije.

U skupštinskim materijalima navedeno je da su Nacrtom budžeta planirani poreski prihodi u iznosu od 36.048.500 KM, što je za 2,78 odsto ili za 977.685 KM više u odnosu na budžet za ovu godinu, a neporeski prihodi od 15.141.100 KM, što je više za 27,71 odsto.

Planirani su primici od 1.961.889 KM, grantovi su projektovani na osnovu potpisanih sporazuma u iznosu od 30.000 KM, dok je za transfere planirano 3.300.000 KM, navedeno je u skupštinskom materijalu za ovu sjednicu.

Nacrtom budžeta za sljedeću godinu za tekuće rashode planirane su 41.388.192 KM, za transfere 2.586.000 KM, kapitalne izdatke 6.940.390 KM, a za izdatke za otplatu dugova 4.923.750 KM.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Miroslav Milovanović je tokom skupštinske rasprave o Nacrtu budžeta za 2022. godinu ocijenio da u njemu nedostaje kolona “rebalans” iz ove godine, koji je nedavno usvojen.

“Ja ne mislim da je to slučajno ispušteno, već potpuno svjesno. Molim izvjestioca da u svom izlaganju kaže zašto nema te kolone? To je nešto što je loše. Gradonačelnik i Gradska uprava u svojim javnim istupima govore o transparentnosti”, rekao je Milovanović.

Kada je riječ o Skupštini grada, odnosno toj potrošačkoj jedinici, Milovanović je upitao zbog čega nema sredstava za izbore Savjeta mjesnih zajednica.

“Kada je riječ o Kabinetu gradonačelnika, vidljivo je da on pokušava da predlaže da se sredstva za medije povećaju sa 100.000 na 190.000 KM. Što se mene tiče, nema ništa sporno za medije, ali ovdje postoji skrivena namjera. Tu su i povećanja troškova reprezentacije, za 20.000 KM. Povećavaju i stavku tekuće i vanredne pomoći. Smatram da je loše od institucije gradonačelnika praviti socijalnu”, rekao je Milovanović i ocijenio da je to populistički.

Odbornik SNSD-a Danijela Đukin, koja je i direktor bijeljinskog Doma zdravlja, nezadovoljna je raspodjelom sredstava za zdravstvo.

“Ne mogu da vjerujem da je gradonačelnik /koji je i ljekar/ ovo predložio. Došli ste iz zdravstva, znate kako funkcionišemo. Bolest ne dolazi po političkom ili rasnom opredjeljenju već, nažalost, stiže do svakog od nas”, rekla je Đukinova.

Ona je rekla da ta zdravstvena ustanova ima 27 zgrada koje su izgrađene prije dvije-tri decenije, napominjući da je za mnoge, pogotovo za zgradu ambulante u Dvorovima, potrebno poboljšati uslove rada.

“Znate li koliko košta jedan aparat u Domu zdravlja, koji, recimo, vadi de-dimer? On košta 65.000 KM. Grad Bijeljina je osnivač Doma zdravlja i tako ima obavezu da omogući rad centrale i područnih ambulanti”, napomenula je Đukinova.

Đukinova je rekla da je sramotna stavka koja se odnosi na sredstva za učešće u sanaciji i izgradnji zdravstvenih objekata od 5.000 KM.

“Masa zdravstvenih jedinica nalazi se uz mjesnu zajednicu sela. One posebne, koje su davno izgrađene, plaćamo milion KM. Moramo zaraditi amortizaciju, gdje je grejs period od ove godine, u doba korone. I opet Dom zdravlja pozitivno posluje”, napomenula je Đukinova.

Ona je rekla da od Gradske uprave ne traže finansijska sredstva za zaposlene u zdravstvu, kao što su neke lokalne zajednice dale, već minimalno da premoste u ovom vremenu.Odbornik Republičke stranke Srpske Danijel Perić rekao je da Nacrt budžeta ima dijelova koji nisu sastavljeni u skladu sa zakonom.

“Odjeljenju za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu predviđeno je 35.000 KM, prema mom mišljenju, ta sredstva treba da se povećaju”, rekao je Perić.

Perić je naveo da je kreirana nova budžetska pozicija “Mjere pronatalitene politike grada”, koje podržava, te podsjetio da je na prvoj sjednici Skupštine grada predložio da bude osnovan odbor za pronatalitetnu populacionu politiku, koji su odbornici jednoglasno podržali, ali ga je Odjeljenje za društvene djelatnosti osporilo.

“Taj odbor ste sporili, a sad tražite da uvedete novu budžetsku poziciju. Pitam koje su to mjere pronatalitetne politike i za šta se planira 170.000 KM”, upitao je Perić i upozorio da je prirodni priraštaj u Bijeljini u padu, zbog čega treba pronaći kvalitetne mjere, poput one da porodice sa troje i više djece dobiju od grada pomoć u vidu plaćenog boravka u vrtiću.

Perić je napomenuo da se treba ujediniti, bez obzira na političko opredjeljenje, kako bi se u Bijeljini radilo na dobrobit svih građana.Odbornik Boban Jovičević /Demos/ rekao je da je jedan od velikih problema sa kojim se grad Bijeljina suočava – ambrozija, a ti poslovi su vezani za Odjeljenje za inspekcijske poslove.

“Skupštinska većina je u ovoj godini za rješavanje ovog problema za 40.000 KM povećala sredstva, a Gradska uprava ih je sada smanjila za isti iznos. Neozbiljno je to raditi, a pri tome zapošljavati četvrtog poljoprivrednog inspektora u resornom odjeljenju koji sprovodi mjere suzbijanja ambrozije na terenu”, napomenuo je Jovičević.

Odbornik SDS-a Anka Todorović izrazila je nadu da će se doći do svrsishodnog budžeta u korist svih građana.

“U javnoj raspravi treba voditi računa o ustanovama koje se finansiraju iz gradskog budžeta. Korisnike socijalne zaštite treba uvažiti u skladu sa njihovim potrebama”, rekla je Todorovićeva.

 

Izvor: Srna

Đurđević: Da u Bijeljini bude osnovana srednja Medicinska škola

Skupština Grada: Nije usvojena informacija o stanju puteva