in

Đurđević: Skupština nije kočničar

Ponosan sam na činjenicu da smo se kao Skupština grada izdigli iznad politike i podržali većinu ovih akata bez obzira na to ko je predlagač, a sa samo jednim kriterijumom da li su u interesu našeg grada i naših sugražana ili nisu – rekao je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik Skupštine grada Bijeljina, Aleksandar Đurđević.

– Iz ugla Predsjednika Skupštine, mogu reći da smo imali poprilično dinamičnih godinu dana iza nas kada su u pitanju skupštinska zasijedanja. Imali smo deset redovnih i jednu tematsku sjednicu, s tim da je većina sjednica trajala i do večernjih časova, neke su prekidane zbog isteka radnog dana i drugih razloga pa nastavljane drugi dan, tako da smo imali dosta više radnih sati i zasijedanja nego u nekim ranijim periodima, rekao je Đurđević.

On je naveo da je plan rada Skupštine za 2021. godinu, koji je jednoglasno usvojen, je u potpunosti i izvršen. U tom periodu, Skupština je usvojila 257 različitih tačaka dnevnog reda i veliki broj podtačaka i drugih akata (ukupno 664 akta).

Od tog broja, na prijedlog gradonačelnika u Skupštinsku proceduru upućeno je 214 tačaka dnevnog reda, od kojih je 198 usvojeno, 9 nije usvojeno, a 7 je vraćeno na predlagaču na doradu, sa jasnim uputstvom šta treba korigovati. Od tačaka koje su vraćene na doradu, predlagač, odnosno gradonačelnik, je 4 tačke dnevnog reda doradio i uputio u skupštinsku proceduru i sve 4 su na kraju i usvojene.

– Iz ovih podataka se vidi, crno na bijelo, da Skupština nije kočničar bilo čega što je važno za građane, bez obzira na to ko je predlagač. Ogromnu većinu akata koju je predložio gradonačelnik skupština je i usvojila, tako da apsolutno ne stoje priče koje se plasiraju da skupština bilo šta opstruiše. Ponosan sam na činjenicu da smo se kao Skupština grada izdigli iznad politike i podržali većinu ovih akata bez obzira na to ko je predlagač, a sa samo jednim kriterijumom DA LI SU U INTERESU NAŠEG GRADA I NAŠIH SUGRAĐANA ILI NISU. Iskoristiću priliku i da pohvalim sve odbornike i ostale učesnike u radu sjednica. Iako smo imali dosta polititičkih razmimoilaženja i nesaglasnosti, na samim sjednicama učesnici su ostali u okvirima korektnog ponašanja prema ostalim sudionicima i poštovanja digniteta skupštine, istakao je predsjednik Skupštine Grada Bijeljina.

Od usvojenih tačaka Đurđević je istakao one koje se odnose na regulisanje imovinskih odnosa potrebnih za izgradnju autoputa, gasovoda i drinskog nasipa, subvencije prevozu učenika, smanjenje cijene za boravak djece u javnom vrtiću, subvencije roditeljima za boravak djece u privatnim vrtićima, podrška za novorođenu djecu, značajno povećanje sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje, značajno povećanje za zdravstvo, za socijalne kategorije, pristupanje izradi strateških dokumenata za grad Bijeljinu i sl., podrška učenicima i studentima, prevoz lica sa invaliditetom, odluka bespovratnoj podršci privrednicima ugroženim u pandemiji, projekat samozapošljavanja mladih preko Razvojne agencije grada, jednokratna podrška radnicima u zdravstvenim institucijama koji su bili u KOVID sistemu i niz drugih.

– Ono što je još važno za napomenuti jeste da je u prethodnoj godini usvojen Budžet grada, na prvoj sjednici kada je bio na razmatranju, rebalans Budžeta grada za 2021. godinu, kao i Budžet grada za 2022. godinu, tako da je Bijeljina u Novu godinu ušla sa usvojenim budžetom, a ne privremenim finansiranjem, čime su svakako, barem od strane Skupštine grada, ispunjeni svi preduslovi da se grad razvija, normalno funkcionište i ispunjava sve svoje obaveze prema ljudima koji žive u njemu,

Epilog žurke strave i užasa u Banjaluci: Osumnjičeni pušten na slobodu uz mjere zabrane

Dodik: BiH ne može biti samo bošnjačka i neće ni biti