in

OPREZ!!! Mogućnost bujičnih poplava u slivovima rijeka Drine i Bosne

Na osnovu najnovijih rezultata prognoznih modela, zbog obilnih padavina na području Republike Srpske u narednih 48 sati i dalje postoji opasnost pojave bujičnih poplava, posebno u gornjem i srednjem dijelu sliva rijeke Drine. Očekuje se i porast vodostaja same rijeke Drine. Neophodan je pojačan oprez u slivu rijeke Drine u cilju zaštite građana i imovine od poplave.

Očekuje se i veći porast vodostaja rijeke Bosne sa mogućnošću dostizanja kote redovne odbrane od poplava. S obzirom na trenutne niske vodostaje rijeke Bosne i njenih pritoka u donjim dijelovima sliva, očekuje se da će korita moći da prihvate nadolazeće količine vode bez izlivanja. Ipak, sugeriše se dodatni oprez i u slivu rijeke Bosne.

U narednih 48 sati očekuje se i porast vodostaja rijeka Une i Sane bez dostizanja kote pripremnog stanja za odbranu od poplava na svim prognoznim lokacijama, izuzev hidrološke stanice Kostajnica gdje postoji mogućnost dostizanja nivoa pripremnog stanja ali bez daljeg rasta.

Na rijeci Savi očekuje se porast vodosataja ali bez dostizanja kote pripremnog stanja za odbranu od poplava ni na jednoj prognoznoj lokaciji.

Porast vodostaja očekuje se i na rijeci Vrbas, bez dostizanja kote pripremnog stanja za odbranu od poplava ni na jednoj prognoznoj lokaciji.

U proteklih 24 časa obilne kiše izazvale su izlivanje pojedinih bujičnih vodotoka u Republici Srpskoj i klizišta, posebno na području sarajevsko-romanijske regije i Hercegovine.

Najteža situacija je na području opštine Istočna Ilidža gdje su rijeka Željeznica i Kasindolska rijeka izlile na više lokacija i izazvale odrone zemljišta. Rijeka Željeznica i njene pritoke izlile su i na području opštine Trnovo. Na području opštine Foča, u mjestu Miljevina izlila je rijeka Bistrica, a na području opštine Pale zabilježen je veliki porast vodostaja Paljanske i Mokranjske Miljacke, Prače, Repašnice i ostalih vodotoka.

S obzirom na najavljeni nastavak padavina tokom narednih dana, potreban je oprez u svim dijelovima Republike Srpske, posebno u područjima u blizini bujičnih vodotoka.

 

Izvor: Bijeljina Danas

Bijeljina: Direktor Policije posjetio ranjenog policajca

Branimir Mitrović novi član RSS