in

Memorandum sa Ministarstvom poljoprivrede – novi korak ka zaštiti od poplava

Grad Bijeljina i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su potpisali Memorandum o realizaciji projekta zaštite od poplava u Republici Srpskoj.

Na osnovu ovog sporazuma, Grad Bijeljina se obavezao da će snositi troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u okviru eksproprijacije za sve nepokretnosti koje se odnose na projektnu mjeru T5 – izgradnja lijevog drinskog nasipa na području grada Bijeljina u ukupnoj dužini od 2.801,80 metara (prostor od ušća rijeke Janje u Drinu, nizvodno do regulacione građevine u Janji, na kanalu Drina – Glogovac).

Vlada Republike Srpske je Odlukama iz 2017. i 2020. godine utvrdila da je u opštem interesu uređenje toka rijeke Drine, 2. faza, etapa 4 u projektu sprečavanja poplava od rijeke Drine na području Semberije, te da se u tu svrhu može izvršiti potpuna eksproprijacija 138 parcela u katastarskim opštinama Janja 1 i Janja 2.

Grad Bijeljina je 3. decembra ove godine započeo postupak eksproprijacije pred nadležnim organom. Zaključno sa 14. decembrom 2021. godine, obrađeno je 30 predmeta i zaključeno 6 sporazuma o naknadi u ukupnom iznosu od 65.231,80 KM – saopšteno je iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

 

Izvor: Gradska uprava

Srbin u Njemačkoj naplaćivao toalet na stanici: “Nismo zabilježili ovakvu prevaru”

Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata