in

INFORMIŠITE SE Pravo na besplatnu vakcinu protiv sezonskog gripa imaju…

U Domu zdravlja Bijeljina u ponedeljak 22.11.2021. godine počinje vakcinacija građana protiv sezonskog gripa.

Vakcinacija će se obavljati u Vakcinalnom centru Doma zdravlja Bijeljina u periodu od 07.30 do 14.30.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske isporučio je vakcine za tačno definisane kategorije bolesnika, koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja i one su besplatne.

Pravo na besplatnu vakcinu imaju:

1. Pacijenti na hemodijalizi i osobe sa transplantiranim bubregom;

2. Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti na insulinskoj terapiji;

3. Pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja:

– pacijenti sa ugrađenim stentom,

– pacijenti kojima je rađena balon dilatacija,

– pacijenti kod kojih je rađen bajpas,

– pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama,

– pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom.

4. HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a;

5. Djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu;

6. Djeca oboljela od cistične fibroze pluća;

7. Svi zaposleni na infektivnim klinikama/odjeljenjima i jedinicama intenzivne medicine;

8. Osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze;

9. Osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti;

10. Domovi za lica sa posebnim potrebama.

– Molimo pacijente koji pripadaju definisanim kategorijama bolesnika, da prilikom dolaska na vakcinaciju ponesu sa sobom medicinsku dokumentaciju radi uvida o postojanju gore navedenog oboljenja (Otpusnu listu, Nalaz i mišljenje ljekara, insulinski karton i slično), poručeno je iz DZ Bijeljina

Takođe, pravo na besplatnu vakcinu imaju i ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih boraca.

Pored besplatnih vakcina koje je obezbjedio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Dom zdravlja Bijeljina obezbjedio je i određenu količinu vakcina protiv sezonskog gripa za one pacijente koji ne pripadaju definisanim kategorijama i te vakcine se naplaćuju po cijeni od 26 KM.

S obzirom da je u toku vakcinacija protiv COVID-19, preporuka međunarodnih institucija, jeste da nije neophodno praviti nikakav razmak između te dvije vakcine, ali gdje je to primjenjivo, preporučuje se da razmak bude 7 dana između ovih vakcina.

 

Izvor: Bijeljina danas

I Republika Srpska razmišlja o pravilu “VTP”

RASPORED VAKCINACIJA prvom i buster dozom protiv korona virusa