Juče je potpisan Memorandum o saradnji između Grada Bijeljina i Karitasa Švajcarske. U ime Grada potpisivanje su izvršili gradonačelnik LJubiša Petrović i predsjednik Skupštine Grada Aleksandar Đurđević, dok su u ime Karitasa sporazum potpisali Daniel Bronkal, direktor Karitasa u BiH i Robert Kastelik, administrator za BiH.

Saradnja se odnosi na projekte energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Obaveza strana potpisnica je da podrže mehanizme koji će ublažiti osjetljivost na klimatske promjene, što se, prije svega, odnosi na procjenu rizika, promovisanje čiste, bezbjedne i efikasne energije, kao i kretanje ka lokalnoj ekonomiji koja će imati niske emisije ugljenika.

Navedena saradnja će se zasnivati na poštovanju važećih zakonskih propisa, transparentnosti informacija bitnih za implementaciju dogovorenih aktivnosti i preuzimanju jednake odgovornosti za njihovu realizaciju.Takođe, u planu su izrada i realizacija zajedničkih projekata, transfer tehnologije, razmjena informacija i dokumenata, razmjena stručnjaka, delegacija i pripravnika, unapređenje saradnje sa nevladinim organizacijama u pogledu programa i inicijativa u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

– Zadovoljstvo je što smo u ime Grada Bijeljina potpisnici ovakvog sporazuma. Izražavamo zahvalnost za sve ono što je Karitas uradio za Bijeljinu u proteklom periodu. Kao društveno odgovorna organizacija, Karitas je izdvojio značajna novčana sredstva direktno za Bijeljinu u okviru kojih je iznos od 50.000 KM u vrijeme pandemije izdvojen za kreiranje paketa socijalne pomoći za naše sugrađane. To pokazuje koliko nas veže partnerstvo iz prethodnog perioda – istakao je gradonačelnik Petrović.

Osvrćući se na potpisani sporazum, pojasnio je neke od planiranih aktivnosti u narednom periodu.

– Komisija koju je osnovao Grad Bijeljina ima zadatak da obiđe osnovne škole i utvrdi stanje u kojem se one nalaze, na osnovu čega će biti kandidovane za projekte rekonstrukcije i tu se prije svega misli na krovnu konstrukciju u OŠ „Jovan Dučić”. Postoji niz problema i u drugim osnovnim školama. Zajedno sa Karitasom ćemo nastojati da djelujemo u pravcu poboljšanja predškolskog obrazovanja, podizanja ekološke svijesti i jačanja energetske efikasnosti u našem Gradu – rekao je Petrović.

Predsjednik Skupštine Grada Bijeljina Aleksandar Đurđević potvrđuje dobru saradnju sa Karitasom.

– Potpisan je memorandum o saradnji, dosta stvari smo uradili u prethodnom periodu – konkretno mislim na Grad Bijeljinu i ovu organizaciju. Sada je na redu projekat koji se odnosi na energetsku efikasnost. Razgovarali smo i o obnovljivim izvorima energije, a za takve projekte je Bijeljina izuzetno zainteresovana. Tu se, prije svega, misli na geotermalne izvore, jer imamo veliki potencijal u ovoj oblasti. U interesu našeg Grada su projekti utopljavanja zgrada, što će dovesti do uštede novca, ali i prelazak na obnovljive izvore energije. Ovo je, možda, dobar model da i Skupština Grada i gradonačelnik zajedno istupe na ovim projektima koji su u interesu Bijeljine i naših građana, da politika i manje bitna pitanja ostanu po strani – rekao je Đurđević.

Zadovoljstvo potpisanim sporazumom je iskazao i direktor Karitasa u BiH Danijel Bronkal.

– Posebno ističem da dugi niz godina imamo odličnu saradnju sa Gradom Bijeljina, da smo realizovali veliki broj različitih aktivnosti – od socijalnog integrisanja i stambenog zbrinjavanja Roma do projekata o energetskoj efikasnosti. Ističem zadovoljstvo što je sporazum potpisan ne samo sa gradonačelnikom Bijeljine, već i sa predsednikom Skupštine. To govori o ozbiljnosti ovog sporazuma i budućih aktivnosti koje ćemo realizovati – naglasio je Bronkal.

Memorandum stupa na snagu danom potpisivanja i ostaže na snazi do kraja 2022. godine. Finansijski doprinos Karitasa za realizaciju planiranih projekata zavisiće od zajedničkih aktivnosti, dok će Grad u te svrhe izdvojiti 100.000 KM za 2022. godinu.

Izvor: Gradska upravaIzvor:
Share.