in

Elektro Bijeljina tuži građane zbog duga od jednog feninga!?

Ovih dana kupci električne energije s područja ZEDP-a “Elektro-Bijeljina” dobili su neobične opomene pred tužbu zbog neizmirenih dugovanja po osnovu ranije utrošene električne energije.

Na unaprijed pripremljenim uplatnicama nalaze se minimalni iznosi od jednog, pet, devet, deset ili više feninga i maraka.

U opomeni pred tužbu navedeno je da se dugovanje u cijelosti mora izmiriti u roku od osam dana, u protivnom, uslijedit će pokretanje postupka pred nadležnim sudovima radi prinudne naplate.

Predmet opomene

Naravno, navodi se u opomeni, u tom slučaju dug od pet ili više feninga bit će uvećan za troškove sudskog postupka. Iz preduzeća “Elektro-Bijeljina” nude i rješenje, da se dug izmiri u više jednakih mjesečnih rata. Ta mogućnost nudi se onima koji duguju 500, 1.000 i više KM.

Nakon što smo Upravi “Elektro-Bijeljine” uputili dopis, u kojem smo zatražili objašnjenje za novonastalu situaciju, od Slobodana Đalamića, stručnog saradnika za komunikaciju, dobili smo odgovor da se dugovanja koja su predmet opomena kreću od 0,01 KM pa sve do nekoliko stotina hiljada KM.

– Naravno da smo svjesni činjenice da potraživanja koja iznose 0,01 KM ili slično nisu i ne mogu biti ekonomski opravdana. Međutim, naša je obaveza da čak i ova potraživanja pokušamo naplatiti, jer bi svjesno zanemarivanje ovih iznosa, odnosno odustajanje od njihove naplate, značilo odustajanje od finansijskih prihoda na koje naše preduzeće polaže zakonsko pravo – naveo je Đalamić.

Alarmantan broj

Kako je naveo, poslano je najmanje 43.000 opomena pred tužbu.

– To je alarmantan broj kupaca koji nisu izvršili svoju ugovornu obavezu i platili dugovanja – istakao je Đalamić.

Iz Đalimićevog odgovora evidentno je da “Elektro-Bijeljina” neće odustati od naplate ni najmanjih dugovanja, onih koja iznose pet ili deset feninga.

U tom slučaju, brojni potrošači električne energije će za dug od nekoliko feninga morati uplatiti desetostruko viši iznos komercijalnim bankama u kojima će izmiriti svoj dug.

Boris Tadić: Protiv sam “srpskog sveta”, a Dodik vodi opasnu politiku

Rijeka prijeti da “proguta” motel i benzinsku pumpu “SAS”