in

Za socijalno ugrožene borce jednokratna pomoć u iznosu od 100 KM

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je sredstva za isplatu jednokratne pomoći od 100 KM socijalno ugroženim nezaposlenim borcima mlađim od 60 godina, koji su od oktobra 2021. godine korisnici mjesečnog novčanog primanja u skladu sa odlukom Vlade.

Novčana pomoć isplaćena je 7. marta za 9.990 boraca, kao vid pomoći za ublažavanje posljedica virusa korona s obzirom na ekonomsku situaciju ove kategorije boraca, za šta je bilo potrebno 999.000 KM, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite.

Sredstva su odoborena na zahtjev Ministarstva rada, koje je preduzelo i aktivnosti na analizi podataka o broju boraca starijih od 60 godina koji nemaju prihode/primanja da bi se mogle preduzeti konkretne mjere radi poboljšanja njihovog materijalnog stanja.

Ministarstvo je s tim ciljem dostavilo svim opštinskim/gradskim službama za boračko-invalidsku zaštitu spiskove boraca starijih od 60 godina sa zadatkom da do 31. marta ažuriraju socijalnu kartu za navedena lica.

Na osnovu podataka iz socijalne karte utvrdiće se tačan broj socijalno ugroženih boraca starijih od 60 godina za koje će Vlada utvrditi mjere materijalne pomoći.

Vlada Republike Srpske će i ubuduće preduzimati mjere radi materijalnog obezbjeđenja socijalno najugroženijih boraca.

Ðukanović ponovo optužuje Banjaluku, Beograd i SPC

Vreća brašna u Srpskoj dostigla cijenu od čak 40 maraka