in

Vodne naknade u budžet Srpske upumpale više od 21 milion KM

Vodne naknade su u protekloj godini donijele u budžet Republike Srpske više od 21 milion KM, pokazuje se u biltenu koji su prije nekoliko dana objavile “Vode Srpske”.

Tako piše da je na osnovu posebnih vodnih naknada prikupljeno ukupno 21.413.658 konvertibilnih maraka, što je više u odnosu na 2022. godinu kada je prihod iznosio 21.198.488 KM.

“To je drugi po iznosu godišnji prihod od kada se obračunavaju posebne vodne naknade u Republici Srpskoj, iza rekordne 2021. godine kada je prikupljeno 21.710.468,38 KM. Ukupan prihod od posebnih vodnih naknada u 2023. godini veći je za 1,02 odsto u odnosu na 2022. godinu.

Analizom prihoda po vrstama naknada u 2022. i 2023. godini evidentno je povećanje prikupljenih sredstava po sljedećim vrstama prihoda: Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka po čijem je osnovu u 2022. godini prikupljeno 1.606.209 KM, a u 2023. godini 1.764.763 KM. Od naknade za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje je 2022. godine prikupljeno 66.390 KM, a u 2023. godini prihod je iznosio 194.890 KM. Od naknade za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije je u 2022. godini prihod iznosio 2.240.651 KM a u 2023. godini prikupljeno je 3.075.791 maraka”, piše u biltenu javnog preduzeća “Vode Srpske”.

Dalje piše da je od naknade za zahvatanje vode za uzgoj ribe u 2022. godini prikupljeno 35.493 KM, a u 2023. godini 162.444 KM.

“Od naknade za zagađenu vodu od subjekata koji se bave uzgojem ribe, je u 2022. godini prikupljeno 122.945 KM, a u prošloj godini 127.999 KM. Od naknade za zagađenu vodu od subjekata koji proizvode, prodaju ili uvoze vještačka đubriva i hemikalije za zaštitu bilja je u 2022. godini prikupljeno 364.573 KM, a u 2023. godini 416.507 konvertibilnih maraka. Sa druge strane, zabilježeno je određeno smanjenje prikupljenih sredstava po osnovu vodnih naknada za ispuštanje otpadnih voda – pravna i fizička lica, i za zahvatanje voda za ljudsku uporebu”, naveli su iz ovog preduzeća.

Dodali su da su u toku prošle godine izdali 528 rješenje o obračunu posebnih vodnih naknada, što je za šest manje u odnosu na 2022. godinu.

EUFOR

Na Vlašiću poginuo pripadnik snaga EUFOR-a

Sudija dao gol, pa pokazao na centar (VIDEO)