in

U Srpskoj počinje isplata pomoći od 100 KM za borce

Foto: Freepik

U Republici Srpskoj danas počinje isplata jednokratne pomoći od 100 KM za nosioce boračkih prava koji nisu penzioneri.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je ranije da će isplate biti vršene na osnovu spiskova koje će Ministarstvu finansija dostaviti Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.

Ona je dodala da će isplatom biti obuhvaćena lica kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca, ratnog vojnog invalida, člana porodice poginulog borca, to jest za korisnike porodične invalidnine.

“Prema informacijama kojima raspolažemo, oko 180.000 lica koja su nosioci boračkih prava nisu nosioci prava na penziju”, rekla je Vidovićeva.

Ona je napomenula da će prvo biti izvršena isplata boračkim kategorijama, a zatim penzionerima, te da će 100 KM biti moguće dobiti po samo jednom osnovu.

“Sredstva u iznosu 40 miliona KM obezbijeđena su u rebalansu budžeta Republike Srpske za 2022. godinu kao dio mjera čiji je cilj ublažavanje posljedica inflacije, a njima je, osim korisnika po osnovu boračkih prava, obuhvaćena i isplata jednokratne novčane pomoći korisnicima penzija kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske”, rekla je Vidovićeva.

Ništa od popisa u BiH ni 2023.

Gašenje svjetala po danu smanjuje zagađenje i štedi gorivo