Poreska uprava Republike Srpske, s ciljem sprečavanja isplate plata na ruke, počela je da provjerava poslodavce, ali i radnike koji su prilikom promjene poslodavca pristali na manju mjesečnu zaradu.

Ovo su nam potvrdili i u Poreskoj upravi Republike Srpske, gdje kažu da prilikom planiranja kontrola i na to obraćaju pažnju, ali da je problem to što radnici iz straha da ne ostanu bez posla uopšte ne sarađuju sa inspektorima i izjavljuju da je iznos koji dobiju na svoj tekući račun cjelokupan iznos njihove mjesečne zarade.

Iz nekoliko izvora nam je potvrđeno da u posljednje vrijeme inspektori Poreske uprave Republike Srpske posebnu pažnju poklanjaju slučajevima kada radnik iz jedne firme pređe da radi u drugu firmu za manju platu, a da je tako svjedoči slučaj i iz jedne firme gdje su nam rekli da je sve više inspekcijskih kontrola usmjereno upravo na isplatu plate, odnosno utaju poreza s obzirom na to da je, posebno u privatnom sektoru, isplata plata u koverti raširena pojava.

“Nedavno su nas napustila tri radnika koja su imala platu malo višu od 1.000 KM i na taj iznos su bili i prijavljeni. Otišli su u firmu gdje im je zvanično plata 600 KM, a vjerovatno još više od toga dobiju na ruke. Inspektori Poreske uprave nakon određenog vremena otišli su u tu firmu i te radnike ispitivali zašto su prešli da rade za manju platu i to na radno mjesto koje je desetinama kilometara udaljeno od njihovog mjesta stanovanja. Naravno, radnici su naveli neke razloge ne želeći da priznaju da dio, i to veći dio, primaju na ruke i sve se na tome završilo”, ispričao nam je jedan od poslodavaca koji nije želio da mu navodimo ime, istovremeno ističući da je na tržištu sve manje radne snage koja na kraju završi tamo gdje se radnici ne prijavljuju na puni iznos, posebno mlađa generacija.

U Poreskoj upravi Republike Srpske kažu da se prilikom kontrola, pored onih kada radnik pređe da radi kod drugog poslodavaca za manju platu, akcenat stavlja i na poreske obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos ili ujednačeni iznos plate. U tom slučaju, kažu, radi se analiza odnosa dobiti tog poreskog obveznika i broja prijavljenih radnika na minimalnu platu.

“Neki od indikatora prilikom planiranja kontrola je i kada broj prijavljenih radnika nije u proporciji sa prihodima iskazanim u godišnjim izvještaju ili kada plata odstupa za određen stepen stručne spreme”, rekli su nam u Poreskoj upravi Republike Srpske.

Takođe, u Poreskoj upravi Republike Srpske ističu, da bi kontrole bile što uspješnije i imale što veći efekat, neophodno je da se i sami radnici uključe u cijelu priču, jer su prijave radnika sa validnom dokumentacijom od velike koristi.

“Problem predstavlja činjenica da radnici iz straha da ne ostanu bez posla, uopšte ne sarađuju sa inspektorima. U sklopu kontrola inspektori Poreske uprave redovno uzimaju izjave od radnika, odnosno od njih traže da se izjasne koliko tačno iznosi njihova mjesečna plata, što se unosi i u zapisnik”, naglašavaju u Poreskoj upravi Republike Srpske.Izvor:
Share.