in

Milionska imovina bez pokrića

Foto: Freepik

Policija Srpske pojačala je finansijske kontrole sa ciljem otkrivanja nelegalno stečene imovine, a pod lupom se samo lani našlo više desetina osoba čija je imovina procijenjena na nekoliko miliona maraka.

U izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS za prošlu godinu, koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine krajem maja, navedeno je da je policija postupala u 142 istrage i provjere, odnosno u 27 finansijskih istraga, pet krivičnih i 110 provjera na utvrđivanju nelegalno stečene imovine. Broj istraga i provjera koje se odnose na nelegalno stečenu imovinu veći je za 2,2 odsto nego godinu ranije.

– Podneseno je 27 izvještaja nadležnim tužilaštvima od kojih se 18 odnosi na finansijske istrage, dok se dva izvještaja odnose na počinjena krivična djela, a sedam o preduzetim mjerama i radnjama – navedeno je u izvještaju MUP-a.

Takođe su izvršene finansijske provjere 136 osumnjičenih povezanih fizičkih i pravnih lica.

– Predloženo je i određivanje privremene mjere oduzimanja radi obezbjeđivanja pokretne i nepokretne imovine vrijedne 13,41 miliona maraka – podaci su MUP-a.

Blokirana imovina procijenjena je na 165.430 maraka, dok utvrđena nesrazmjera vrijednosti imovine sa zakonitim prihodima doseže 7,04 miliona KM.

– Vrijednost blokirane, privremeno i trajno oduzete imovine u datom periodu nije moguće svaki put tačno iskazati u izvještajima, jer se u zavisnosti od odluke suda dešava da imovina koja je blokirana prelazi u privremeno ili trajno oduzetu – podvukli su u MUP-u.

Odlukom Vlade RS još u septembru 2020. godine kao Kancelarija za oduzimanje imovine određeno je Odjeljenje za finansijske istrage i pranje novca Uprave kriminalističke policije MUP-a. Time je ispunjena jedna od ključnih preporuka Evropske komisije o članstvu BiH u EU i pratećeg analitičkog izvještaja, kao i obaveza usklađivanja domaćeg sa zakonodavstvom EU.

Kancelarija je zadužena da omogući praćenje i identifikaciju nelegalno stečene imovine nakon počinjenog krivičnog djela i ostale imovine povezane sa kriminalom koja može postati predmet oduzimanja po naredbi nadležnog sudskog organa u toku krivičnog postupka. Kancelarija je zadužena i za podnošenje zahtjeva i razmjenu podataka između nadležnih domaćih i stranih tijela u svrhu sprovođenja traganja, istraživanja i utvrđivanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom. Republika Srpska je time bila prva u BiH koja je preduzela ovaj korak i uspostavila pomenutu kancelariju u okviru procesa unapređenja kapaciteta u borbi sa organizovanim kriminalom.

Projekti
Policija Srpske učestvuje i u projektu jačanje borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje regionalne saradnje u oduzimanju imovine, upravljanju i ponovnoj upotrebi. Taj projekat sprovodi OSCE Sekretarijat Misije u Beču i lani je održano nekoliko sastanaka u vezi sa tom temom.

Prijem za šampione Republike Srpske

Tri decenije od smrti 12 banjalučkih beba: Koji bog ima moć da im oprosti