Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da “nastojanje Republike Srpske da nastavi da obavlja određene ustavne nadležnosti ne ugrožava stabilnost u BiH već joj doprinosi, a da lažni izvještaj Savjetu bezbjednosti, lažnog visokog predstavnika napisan od muslimana samo dokaz lažne BiH”.

Dodik ističe da je “u ovoj BiH sve propalo, a što se vidi i u nastojanju da se Savjetu bezbjednosti UN dostavi lažni izvještaj, lažnog visokog predstavnika”.

“Apsurd i laž, sve jedno do drugog. Ovaj lažni izvještaj je stvarno napisan u muslimanskim kancelarijama u Sarajevu i predstavlja njihove stavove, a Šmit je njihov stvarni portparol”, naveo je Dodik.

On ukazuje da ne treba mnogo dokaza za to, budući da se “u tom lažnom izvještaju samo stvarno napadaju Srbi i Hrvati, a nema ni riječi o punim džamijama mladih kao sigurnosti za BiH, ili da probosanci ne mogu trpiti manjinu, Srbe i Hrvate, da odlučuju”.

“Gdje je tu Ustav BiH?! Kako je moguće da predsjednik CIK-a da izjavu da je nedopustivo da se primjenjuje ustav BiH i zakon o izborima, a trebalo bi da provodi ustav Bih taj zakon. Kako vjerovati?”, pita srpski član Predsjedništva BiH.

On navodi da se “u svu tu lažnu predstavu uključio i generalni sekretar UN Antonio Guteres, dostavljajući ovaj lažni pamflet Savjetu bezbjednosti bez odluke Savjeta bezbjednosti o imenovanju podnosioca”.

Dodik ističe da je Republika Srpska jasna i veoma precizna u svojim stavovima i na takav način je dostavila svoj izvještaj Savjetu bezbjednosti.

Srpski član Predsjedništva BiH napominje da Republika Srpska dugi niz godina ističe da se podjela nadležnosti predviđena Ustavom BiH mora poštovati i sprovoditi.

“Pa ipak, ne samo da tu podjelu nadležnosti ne poštuje i ne sprovodi, nego muslimansko Sarajevo sa svojim saveznicima u OHR-u i Ustavnom sudu BiH nastavlja da urušava autonomiju entiteta, suprotno Ustavu”, ukazao je Dodik.

On naglašava da je kao odgovor na višegodišnju eroziju njenih ustavnih nadležnosti, Republika Srpska nedavno započela zakonit, demokratski proces vraćanja određenih nadležnosti koje su joj dodijeljene Ustavom BiH i koje je ranije vršila dugi niz godina bez ikakve polemike.

“Suprotno histeričnim tvrdnjama, vraćanje nadležnosti koje su joj Ustavom BiH date ni na koji način ne predstavlja poništavanje ‘reformi’, a još manje korak ka secesiji od BiH, bilo de jure ili de fakto. Republika Srpska u potpunosti poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH”, istakao je Dodik.

On objašnjava da potezi Republike Srpske u pravcu vršenja nekih od ustavnih nadležnosti koje joj pripadaju imaju za cilj obnavljanje ustavnog poretka BiH.

“Rekli smo da su, pod ogromnim pritiskom određenih stranih sila i visokih predstavnika koji su se ponašali kao diktatori, dva entiteta dala političku saglasnost da se institucijama na nivou BiH u Sarajevu povjeri vršenje nekih nadležnosti koje su inače ustavom date entitetima”, napominje Dodik.

On ulazuje da su ovi sporazumi bili su tek politički ustupak, a ne obavezujući ugovori, amandmani na ustav ili sporazumi sa pravnim dejstvom.

“Činjenica je da je Ustavni sud BiH potvrdio da sporazumi kojima je data saglasnost ne mijenjaju Ustav BiH i da im se ne može dati pravno dejstvo amandmana, jer nisu prošli odgovarajuću proceduru u kojoj se vrše izmjene i dopune”, naveo je Dodik.

On ističe da jedan entitet može dati političku saglasnost u nadležnost nivoa BiH nad određenim pitanjem, te je tako može i povući.

“Ništa u ovim političkim sporazumima ne kaže da su oni trajni i obavezujući bez roka. Svaka odredba sporazuma koja tvrdi da je on trajan bila bi neustavna, jer sporazumi nisu prošli ustavom propisan postupak izmjene Ustava”, rekao je Dodik.

Dodik naglašava da, osim donošenja ustavnog amandmana u ovom procesu, nijedan političar, nijedna vlada ili zakonodavac u BiH nema pravo da unosi promjene u nadležnosti nivoa BiH koje bi bile obavezujuće po buduće političare, vlade ili zakonodavce.

“U članu 1 Ustava navodi se da će BiH ‘funkcionisati u skladu sa vladavinom prava’, a ne vladavinom čovjeka. Stavovi političara ne utvrđuju ustavne nadležnosti različitih nivoa vlasti u BiH – to čini Ustav. Naravno to nisu ni mogli visokoi predstavnici jer nemaju mandat da to rade”, ističe Dodik.

On napominje da u Ustavu BiH piše da “sve vladine funkcije i ovlašćenja, koja nisu ovim Ustavom izričito data institucijama BiH, pripadaju entitetima”.

“Sigurno je da nadležnosti koje BiH preuzme po osnovu sporazuma nisu ‘ovim Ustavom izričito date institucijama Bosne i Hercegovine’. Dakle, takve nadležnosti, sa stanovišta Ustava, i dalje ‘pripadaju entitetima’. Odustajanje od političkih sporazuma kojima se daje saglasnost da BiH obavlja entitetske nadležnosti ni najmanje ne krši Dejtonski sporazum, a uprkos tiradama muslimanskih stranaka i njihovih pristalica u međunarodnoj zajednici, niko nikada nije ponudio ni koherentan, a još manje ubjedljiv suprotan pravni argument”, naveo je Dodik.

Naprotiv, ističe Dodik, dva pokušaja nakaradnih promjena Ustava BiH tzv. aprilski i butmirski paket, koji nisu prihvaćeni u Parlamentarnoj skupštini BiH, najbolji su dokaz neustavnosti svih nadležnosti prenesenih na nivo BiH, a koje nemaju osnov po Ustavu BiH i ne pripadaju nivou BiH.

“Republika Srpska jednostavno je započela proces vraćanja određenih nadležnosti koje, prema Ustavu BiH, nedvosmisleno pripadaju entitetima, zbog nekompetentnosti nivoa BiH. Zakoni koji Republika Srpska razmatra, daleko od toga da su prijetnja po Dejton, koncipiran je upravo tako da ga vjerno sprovodi”, objašnjava Dodik.

On ističe da su aktivnosti Republike Srpske usmjerene ka ponovnom vršenju određenih ustavnih nadležnosti koje joj pripadaju ne predstavljaju krizu i da se prikazuju namjerno pogrešno da bi međunarodna zajednica upala u klopku i sama počela da ih tako shvata.

“Trenutna politička kriza u BiH proizilazi iz nastojanja OHR-a da uspostavi diktatorsku vlast nad BiH i kampanje jednog konstitutivnog naroda, muslimana, bošnjaka da se odbaci dejtonski kompromis i majorizuju druga dva konstitutivna naroda Srbi i Hrvati u cijeloj BiH. Napadi na nastojanja Republike Srpske da ostvari svoje ustavne nadležnosti imaju za cilj nastavak preuzimanja vlasti od strane OHR-a i muslimana u BiH”, istakao je Dodik.

On navodi da Republika Srpska trvrdi da je Vlada Srpske najfunkcionalniji organ vlasti u BiH, a nivo BiH je najnefunkcionalniji.

“Nastojanje Republike Srpske da nastavi da obavlja određene ustavne nadležnosti predstavlja korak ka dobroj upravi i poštovanju ustavnih zahtjeva. Mi ne ugrožavamo stabilnost; upravo suprotno, doprinosimo joj. Svi koji žele da ojačaju stabilnost BiH treba da podrže poziv Republike Srpske da se Dejtonski sporazum implementira onako kako je napisan”, poručio je Dodik.

On ističe da su ovo stavovi Republike Srpske koji se njeno rukovodstvo drži, a lažni izvještaj, lažnog visokog predstavnika napisanom od strane muslimana svakako je dokaz lažne BiH.

Kristijan Šmit, visoki predstavnik kojeg Republika Srpska ne priznaje, u svom izvještaju Savjetu bezbjednosti UN, između ostalog je, naveo da “vlasti Republike Srpske rade na potkopavanju BiH, njenih nadležnosti i institucija”.

Savjet bezbjednosti UN razmatraće na sjednici 11. maja o situaciji u BiH.Izvor:
Share.