U Sloveniji je na snagu stupila izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja, između ostalog, donosi ukidanje dostave papirnih računa.

Prodavac roba i usluga će račun dati kupcu samo na izričit zahtjev.

Davaoci roba i usluga do sada su svojim kupcima morali da daju račune u papirnom obliku ili u elektroničkom obliku, ako je kupac pristao.

Od sada to više nije potrebno, porezni obveznik mora kupcu predati račun u papirnom obliku samo na njegov zahtjev, stoji u izmjeni zakona.

To ne znači da se račun ne mora izdati.

“Poreski obveznik će i dalje morati izdati račun i on će biti registrovan, ali se neće predate”, naveo ministar finansija Andrej Sircelj u Saboru prošlog novembra, izvještava RTV Slovenije.

Prodavac tako novom kupcu govori iznos koji treba da plati, izdani račun je poreski ovjeren, ali ga ne daje kupcu u papirnom obliku.

Što se tiče potrošača, zabrinuti su zbog novosti, posebno sa gledišta zaštite potrošača, jer zakonska regulativa ne reguliše pitanje šta se događa ako potrošač ne zatraži račun, objašnjava Matjaž Jakin.

“Treba li prodavac da pita potrošača, ili mu na neki drugi način predaračun? Ovdje je rupa i može se dogoditi da potrošač ni na koji način ne dobije račun. Kada potrošači imaju račun, puno je lakše iskoristiti svoj račun prava, kao što je garacija. Zapravo, potrošaču je bez računa teško dokazati šta je gdje kupio i koja je cijena, rekao je Jakin za Radio Slovenije, prenosi Bankar.me.

Istovremeno sa stupanjem na snagu ovih izmjena, ne važi više odredba Zakona o poreznom ovjeravanju računa, kojom se utvrđuje novčana kazna za kupca robe, odnosno primaoca usluge koji ne preuzme i ne zadrži račun odmah po izlasku iz poslovnog prostora.Izvor:
Share.