Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske koji su glasali za povlačenje nadležnosti s nivoa države BiH, kao i predlagači, vjerovatno će biti izbačeni iz političkog života naše zemlje. Tako bar očekuju oni koji se protive tim odlukama.

Član Centralne izborne komisije (CIK) BiH dr. Ahmed Šantić za Klix.ba kaže kako u članu 1.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine eksplicitno je navedeno da “prijava za ovjeru za učešće na izborima uključuje izjavu potpisanu od predsjednika političke stranke, koalicije ili nezavisnog kandidata, da će se ta politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat u svojim aktivnostima pridržavati Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini”.
“U članu 4.6 stav (2) također je utvrđeno da Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu političke stranke za učešće na izborima ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Zakonom uključujući i obavezu poštivanja Opšteg okvirnog sporazuma kako je prethodno navedeno”, navodi Šantić.

Dodaje kako u ovom trenutku se ne mogu prejudicirati daljnje aktivnosti političkih stranaka u BiH čije bi djelovanje moglo biti okarakterizirano kao nepoštivanje Dejtonskog sporazuma.

“Obaveza Centralne izborne komisije BiH je da u procesu ovjere za učešće na izborima utvrđuje da li su ispunjeni svi uslovi navedeni u Izbornom zakonu, uključujući i obavezu poštivanja Dejtonskog sporazuma. To je aktivnost koja će uslijediti tek nakon odluke o raspisivanju Opštih izbora 2022. godine kada će nastupiti period prijave političkih subjekata za učešće na Opštim izborima. Nadzor nad poštivanjem Opšteg okvirnog sporazuma je permanentna obaveza svih nadležnih organa i institucija u Bosni i Hercegovini, kako je i propisano samim Sporazumom, uključujući i Centralnu izbornu komisiju u skladu sa navedenim odredbama Izbornog zakona. To je obaveza i visokog predstavnika”, zaključuje Šantić.Izvor:
Share.