Ustavni sud BiH je razmotrio zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića za ocjenu ustavnosti Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i Zakona o dopunama Zakona o republičkoj upravi.

Ustavi sud je ove zakone stavio van snage privremeno. Odluka nije službeno objavljena, ali je donesena privremena mjera.

Kancelarija visokog predstavnika u BiH (OHR) i Delegacija EU, u međuvremenu, su upozorili kako stupanje na snagu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske predstavlja kršenje ustava i korak unazad u usklađivanju zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije, prenosi N1.

Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpske ne priznaje kao visokog predstavnika u BiH, je rekao nedavno da će reagovati na ove zakone Republike Srpske, ali da će prvo sačekati odluku Ustavnog suda.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine osnovana je zakonom i jedina je institucija nadležna i odgovorna za registraciju, kontrolu i davanje dozvola za promet lijekova i medicinskih sredstva koja se koriste u državi. Počela je sa radom 2009. godine.

Ustavni sud BiH u maju je ukinuo odredbe Deklaracije o ustavnim principima NSRS u vezi prijenosa nadležnosti sa države BiH na entitet RS, a Državno tužilaštvo zatražilo je da se dostave informacije o slučaju Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima RS kako bi se utvrdilo postoji li osnov za pokretanje krivičnog postupka u slučaju kršenja Ustava BiH.Izvor:
Share.