Osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini, shodno zakonskim odredbama, više neće moći davati popuste prilikom registracije vozila.

Osiguravajuća društva u Republici Srpskoj su ukinula pogodnosti koja su do sada imali vozači, što u suštini znači da cijena nije porasla, već je u onom okviru kako je to zakonski predviđeno.

Predsjednik Udruženja društava za osiguranje RS Bojan Popović kaže da su ukinuti sitni bonovi poput onih za gorivo, dio popusta prilikom tehničkog pregleda i sl.

“Prostora za te pogodnosti više nema, štete rastu, one su otprilike porasle za nekih 35 posto i uz inflaciju i rast cijena rezervnih dijelova vozila osiguravajuća društva nemaju više prostora da dio svog kapitala ‘poklanjaju’ osiguranicima. Na kraju krajeva, ovo je urađeno da bi se društva zaštitila, da ukoliko dođe do štete pričinjene vozilu, mogu je isplatiti i nadoknaditi”, kazao je Popović za Klix.ba.

On pojašnjava da su popusti, koji su do sada davala osiguravajuća društva, bila mimo zakonskih odredbi, a da će ubuduće poštivati zakon.

“Zakonska odredba je ta da nema tih bonusa, društva su do sada izlazila u susret pojedincima. Ovo je džentlmenski dogovor između društava da se ne bi desio problem sa kapitalom u samim društvima za osiguranje. Bonusi za savjesne vozače su na snazi i zagarantovani zakonom, nema tu nikakve značajnije promjene”, podvlači Popović.

Generalni sekretar Udruženja društva za osiguranje u FBiH Ermin Čengić kaže da je osnovni motiv rada njihovog udruženja zadovoljstvo osiguranika, te da će u skladu sa tim pojačati mjere nadzora nad onim društvima koja se ponašaju mimo usklađenih zakonskih i podzakonskih odredbi.

“Naše udruženje ima određena saznanja u vezi sa pojavama na tržištu koje bi trebalo onemogućiti, naročito kada je u pitanju obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Udruženje je u skladu sa tim saznanjima pripremilo inicijativu za naš Upravni odbor, sa ciljem da nakon razmatranja bude proslijeđena regulatornoj Agenciji za nadzor na nadležno postupanje”, kaže Čengić.

Ističe da će, u okviru obraćanja prema regulatoru, biti detektirani nosioci aktivnosti za koje postoji opravdana sumnja da izlaze iz okvira očekivanog rasta premijskog prihoda te ponašanja usklađenih sa zakonskim i podzakonskim normama.

“Cilj ove inicijative je da se alarmira regulator za poduzimanje pojačanih mjera nadzora nad navedenim akterima na tržištu i da se, s druge strane, onemogući dalja diskriminacija onih društava za osiguranje koja u svom poslovanju poštuju administrativno utvrđene premije. Konačno, naš osnovni motiv je da naši osiguranici i oštećena lica ostvaruju sva svoja prava i da se ispunjava osnovna funkcija osiguranja a to je ekonomska zaštita od štetnih dejstava po nastanku osiguranog slučaja, u cijelosti i bez bilo kakve iznimke”, kaže Čengić.

To znači da će u FBiH sva ona društva koja daju nedozvoljene popuste biti sankcionisana – sve u cilju dobrobiti i osiguravajućih društava i osiguranika.

Share.