Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u tri lota prodaje 9.791 komada milka čokolade.

Konkretno, predmet prodaje su:
Lot 1
Čokolada Milka Oreo White 100 gr. 2.041 komad
Čokolada Milka Lu 87gr. 785 komad
Čokolada Milka tuc 87gr. 385 komad
Čokolada Milka Penaut caramel 276 gr. 346 komad

Lot 2
Čokolada Milka Oreo White 100 gr. 1.540 komad
Čokolada Milka Alpine 270 gr. 160 komad
Čokolada Milka Noisiete 270 gr. 160 komad
ČokoladaMilka Whozenut 270 gr. 320 komad
Čokolada Milka Toffe 300 gr. 160 komad
Čokolada Milka Tuc 87gr. 200 komad
Čokolada Milka Lu 87gr. 200 komad

Lot 3
Čokolada Milka 87 gr. 800 komad
Čokolada Milka 100 gr. 1.320 komad
Čokolada Milka 276 gr. 72 komad
Čokolada Milka 270 gr. 811 komad
Čokolada Milka 300 gr. 491 komad

Svi predmeti koji se nalaze pod jednim brojem LOT-a trebaju biti obuhvaćeni sa jednom ponudom ili ponudom za kompletan predmet obuhvaćen jednim magacinskim brojem.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije BiH koja se bave prometom predmeta direktne prodaje.

Direktna prodaja lakokvarljive robe održaće se 4.11.2022.godine sa početkom u devet časova, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo.

Pregled robe koja je predmet prodaje može se izvršiti uz prethodnu telefonsku najavu na adresi Braće Baljić 1C Sarajevo.

Share.