in

U Oružanim snagama BiH sve manje vojnika

Ministarstvo odbrane BiH izradilo je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se, između ostalog, predviđa da vojnici ili podoficiri u postupku prijema u čin podoficira ili oficira mogu biti primljeni do navršene 39. godine života, a ne kako je sada slučaj do navršene 35. godine.

U suštini, izmjene zakona uglavnom se odnose na vojnu obuku, a osnovni cilj je da se vojna služba učini atraktivnijom i privlačnijom s obzirom na to da je sve više problema u zanavljanju personala i sve manje onih koji žele da budu vojnici Oružanih snaga (OS) BiH.

“Zbog demografskih, ekonomskih i promjena na tržištu rada nastala je potreba za izmjenom postojećeg pravnog okvira da bi se osigurao kontinuitet operativne sposobnosti te pravovremeno i potpuno izvršenje misije Oružanih snaga u skladu sa Zakonom o odbrani BiH”, navedeno je u obrazloženju predloženog nacrta zakona, koji je trenutno u postupku javne rasprave.

Kakva je trenutno situacija u Oružanim snagama BiH, možda najbolje pokazuje podatak da one nisu popunjene sa 1.215 profesionalnih vojnih lica i da im fali 222 oficira, 178 podoficira i 815 vojnika. Pored toga, Oružane snage BiH u periodu do 2025. godine očekuje prekid službe 3.546 profesionalnih vojnih lica, od čega 1.038 oficira, 1.896 podoficira i 612 vojnika.

“U procesu prijema evidentiran je očigledan pad interesovanja kandidata za službu u Oružanim snagama BiH po postojećim zakonskim rješenjima. U 2012. godini broj prijavljenih kandidata na oglas za 300 vojničkih mjesta bio je 6.610, dok je 2021. godine za isti broj mjesta taj broj 1.007 kandidata”, navedeno je u obrazloženju predloženog nacrta zakona.

Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, kaže da je i više nego očigledno da nema interesovanja za službu u Oružanim snagama BiH, jer se od toga više ne može živjeti. Ona ističe da je posljedica sadašnjeg stanja to što Bošnjaci nisu spremni za dogovor i razgovor na temu Oružanih snaga BiH te da je Republika Srpska u nekoliko navrata predlagala da se vojska i obimom i strukturom smanji, ali da to niko nije želio da čuje.

“Prijem nije onakav kako je neko predviđao i sada imamo to što imamo. Stanje je sve lošije i sve teže je opravdati njihovo postojanje. Nacrt koji je predložen pokušaj je da se zamagle stvari i vjerovatno te izmjene neće proći potrebnu proceduru”, rekla je Majkićeva za “Nezavisne novine”. Ona ističe da je nekada dogovoreno da se razmotri mogućnost smanjenja Oružanih snaga BiH, ali da su to Bošnjaci uslovili približavanjem NATO savezu i na kraju je sve stalo na tome.

“Oružane snage su na štetu Republike Srpske i usmjerene su protiv njenih interesa. Nije slučajno što je to jedino ministarstvo koje ima dva zamjenika, međutim danas imamo to što imamo, a to je sve lošije stanje”, rekla je Majkićeva.

Jedna od predloženih izmjena jeste da se proces prijema za vojnike odvija tokom cijele godine kako bi regrutacija mogla biti kontinuirana, zatim da se osigura ravnopravnost polova, ali i status vojnika koji se nalaze u diplomatskim misijama i edukacijama van zemlje.

Fabrika kiseonika u Banjaluci ili Bijeljini

Poznat uzrok pada Facebooka, Instagrama i WhatsAppa