in

U BiH cvjeta šverc cigareta na internetu

Foto: Freepik

Uporedo sa švercom cigareta na bh. ulicama i pijacama, u BiH raste ilegalna prodaja ovih proizvoda i u virtuelnom svijetu, pa se one mogu kupiti odnosno naručiti čak i na društvenim mrežama, zbog čega je potrebna stroža kontrola i u ovoj oblasti.

Kupci, tako, ove proizvode naručuju putem zatvorenih Facebook grupa, ličnih profila ili portala za online trgovinu, te ih dobijaju u malim paketima, koji lakše prolaze ispod radara kontrolnih organa.

Iako su kontrole ilegalne prodaje na ulicama, tokom prošle godine, donijele znatno bolje rezultate u odnosu na raniji period, borba sa švercerima očigledno mora obuhvatiti i online sferu.

Prodaja ilegalnih cigareta na internetu, tzv. crni e-commerce, u BiH se pokazala kao unosan biznis u vrijeme pandemije, kada su postojala veća ograničenja kretanja i zadržavanja na pijacama, a sada je procvjetao.

Online platforme su privlačne za švercere jer omogućavaju anonimnost, a prema riječima stručnjaka, nisu ni zakonski tretirane na pravi način.

Ekonomista Faruk Hadžić podsjeća da se prodaja ilegalnih duvanskih proizvoda dosad uglavnom obavljala i nastaviće se obavljati na fizičkim lokacijama, ali rizik od inspekcijskih organa postaje sve značajniji.

“Kao i u drugim djelatnostima, kako bi se opstalo na tržištu, traže se alternativni načini za plasman i prodaju proizvoda, za šta online način prodaje pruža ogromne mogućnosti”, rekao je Hadžić za “Nezavisne novine”.

Prema njegovim riječima, mogućnost otkrivanja takvih aktivnosti je dosta teža putem interneta, pogotovo ako postoji sistem uvezane distribucije, gdje se nekada kriju podaci o osobi koja šalje određene proizvode, što predstavlja veliki problem i za inspekcijske organe da sprovode aktivnosti iz svoje nadležnosti.

“Oblast online trgovine poprilično je neuređena u BiH, ne samo s aspekta prodaje ilegalnih duhanskih proizvoda, već i drugih djelatnosti, gdje se pružaju velike mogućnosti korištenja društvenih mreža i online šopova”, naveo je Hadžić.

On smatra da rješenja treba tražiti u mjerama koje će dovesti do smanjenja poreskog opterećenja na legalnu prodaju duvana, kako bi se razlika između cijene legalnog i ilegalnog duvana smanjila, što će, kako kaže, prirodno smanjiti potražnju za ilegalnim duvanom, ali i dovesti do bolje naplate prihoda države.

“Potrebno je i veće angažovanje inspekcijskih organa zbog boljeg praćenja ilegalne prodaje putem interneta”, istakao je ovaj ekonomista.

I ekonomista Admir Čavalić smatra da je potrebno smanjiti stepen akciznog opterećenja. U suprotnom, kako on ističe, negativne tendencije se nastavljaju – od razvoja neformalnog tržišta pa sve do upotrebe novih tehnologija pri ilegalnim radnjama.

“Riječ je o sasvim očekivanoj posljedici izuzetnog fiskalnog opterećenja duhana i duhanskih proizvoda u BiH. Učesnici neformalnog tržišta koriste dostupnu tehnologiju kako bi lakše plasirali i distribuirali ove proizvode. Inspekcijski nadzor nije toliko efektivan kada je riječ o korištenju interneta – posljedično, jedino pravo rješenje je drugačiji model akcizne politike u vezi s duhanom i duhanskim proizvodima”, naglasio je Čavalić u izjavi za “Nezavisne novine”.

Iz Asocijacije za internet trgovinu “eComm” u BiH ističu da BiH još nema zakon koji tretira isključivo internet trgovinu, ali je ona regulisana Zakonom o unutrašnjoj trgovini, Zakonom o elektronskom pravnom i poslovnom prometu i Zakonom o zaštiti potrošača u BiH.

“Zakon jasno naglašava da internet trgovinu može da organizuje samo trgovac koji se registrovao za tu vrstu trgovine i koji mora da posjeduje odgovarajući poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova i odgovarajuća sredstva i opremu, zavisno od oblika trgovine koju obavlja”, ističu iz ove asocijacije.

Kako dodaju, e-trgovina mora imati fizičko skladište, ako se radi o obavljanju djelatnosti e-trgovine na način da se trguje robom na veliko ili malo. Takođe, kako ističu, Zakon o fiskalnim sistemima precizira da su e-trgovci obveznici fiskalizacije.

Inače, Asocijacija za internet trgovinu “eComm” u BiH okuplja kroz članstvo i interesne grupe, kompanije i pojedince koji aktivno rade na tome da se postojeći zakonski okviri i poslovne prakse unaprijede u pozitivnom smislu.

“Tu prije svega možemo pratiti trendove zapadnih tržišta i raditi na usklađivanju spram već dokazano kvalitetnih rješenja s njihovih razvijenih tržišta. Ovo se pitanje prije svega odnosi na postojeće zakonske okvire, ali i kontrolu i sankcije za kršenje zakona. U tom smislu državne institucije treba svakako da se i dalje fokusiraju na ulogu regulacije i kontrole, kroz inspekcije i druge slične mehanizme. Svaka ilegalna trgovina, pa tako i internet trgovina, se svakako može i mora spriječiti jačim inspekcijskim nadzorom nadležnih institucija”, ističu iz Asocijacije za internet trgovinu “eComm” u BiH.

Iz Inspektorata Srpske ističu da obavljanje djelatnosti prodaje na daljinu može da organizuje samo trgovac koji se registrovao za tu vrstu trgovine i koji mora da posjeduje odgovarajući poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova i odgovarajuća sredstva i opremu, zavisno od oblika daljinske trgovine koju obavlja.

“Za obavljanje ovog oblika trgovine trgovac je dužan da osigura odgovarajuće skladište robe koju prodaje i robom rukuje na način kojim se osigurava očuvanje njenog kvaliteta”, ističu iz Inspektorata RS.

Međutim, kako dodaju, mora se napraviti razlika između registrovanih subjekata koji pored prodaje u poslovnom prostoru nude potrošačima i mogućnost kupovine putem njihovih internet stranica, i fizičkih lica koja putem društvenih mreža u vlastitim domovima nelegalno nude različite proizvode i usluge, čija kupovina i korištenje za same potrošače predstavlja veliki potrošački rizik.

“U pravilu, na profilima lica koja nelegalno prometuju proizvode na društvenim mrežama ne mogu se pronaći nikakvi podaci o njima, adresa poslovnice, broj JIB-a, jer nisu ni registrovani, ime i prezime osobe koja stoji iza tog profila i drugi podaci. Identifikovanje ovih lica bilo bi moguće jedino uz pomoć istražnih organa”, ističu iz Inspektorata RS.

Međutim, iz Federalne uprave policije tvrde da nisu zaprimali prijave koje se odnose na ilegalnu prodaju cigareta putem društvenih mreža, odnosno interneta.

IZ MUP-a Srpske rekli su nam da njihovo Odjeljenje za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije nije dosad imalo slučajeva ove vrste, jer je, kako napominju, ovo prije svega u nadležnosti inspekcijskih organa i Uprave za indirektno oporezivanje.

Inače, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u 2021. godini ukupno je zaplijenjeno duvana i duvanskih proizvoda vrijednosti 5,3 miliona KM, dok je godinu ranije zapljena iznosila 2,4 miliona KM.

Međutim, bez obzira na povećane zapljene, ilegalne cigarete i dalje su dostupne na nelegalnim prodajnim mjestima i pijacama širom BiH, što šteti u velikoj mjeri i građanima i državi. Dodatnu štetu u posljednje vrijeme predstavlja i ilegalna prodaja u online sferi, te je sve više virtualnih trgovaca švercovanim cigaretama.

Pritom, ne treba zanemariti činjenicu da 56 odsto lažnih proizvoda zaplijenjenih na evropskim granicama potiče od kupovine putem interneta.

Pojedini trgovci koriste eksploziju cijena da podebljaju pazar: Za poskupljenja krive dobavljače

Privođenja zbog ubistva Bašića: Policija traga za muškarcem sa slike