in

Svjedočenja oficira 28. divizije tzv. Armije BiH o proboju iz Srebrenice u julu 1995. godine: U koloni prema Tuzli poginulo više od 4.000 ljudi

Oficiri i vojnici 28. divizije takozvane Armije BiH u julu 1995. godine, kada su snage Republike Srpske počele ofanzivu na lažnu demilitarizovanu zonu Srebrenica, krenuli su u proboj prema Tuzli, gdje su po dolasku dali izjave organima bezbjednosti Drugog korpusa tzv. Armije BiH.

U tim izjavama, u čijem posjedu je “Glas Srpske”, do detalja se opisuju mjesta na kojima je došlo do oružanih sukoba sa srpskim snagama, kao i tvrdnje o masovnim samoubistvima u njihovim redovima.

Jedna od najupečatljivijih je izjava poručnika Nuriza Selimovića, koji se kretao na čelu kolone. On je detaljno opisao sve kroz šta je prošla kolona, govoreći kako su prilikom proboja razbijali “četničke” zasjede.

– Dogovorili smo se da ih pustimo da nam priđu blizu da bi nanijeli što više žrtava. Otvorili smo vatru i natjerali smo ih u bijeg, četvoricu smo ubili na licu mjesta, pet-šest živih zarobili, među njima i jednog kapetana Zorana – rekao je Selimović u izjavi datoj 26. jula 1995. godine u Tuzli, govoreći o nizu takvih sukoba.

Kada je riječ o stradanju pripadnika 28. divizije, on je naveo da su se neki ljudi sami ubijali.

– Ljudi su se skupljali u grupu od po 20 oko bombe i zagrlivši se zajedno vršili samoubistva. Oni koji su bili u pozadini počeli su da se masovno ubijaju, gdje se dešavalo da se raspršte jedni od drugih i otvaraju vatru jedni na druge – kazao je Selimović.

On je iznio i šokantan podatak o broju stradalih u vojnoj koloni koju je predvodio.

– Cijenim da smo imali najmanje 4.000-5.000 gubitaka vojno sposobnih ljudi – rekao je Selimović.

Pored njegovog iskaza datog “bezbjednjacima” tzv. Armije BiH u Tuzli, naš list je u posjedu i izjave načelnika štaba 28. divizije majora Ramiza Bećirovića.

On je u izjavi koju je dao u Tuzli 11. avgusta 1995. godine, nakon što se oporavio od rana zadobijenih tokom proboja od Srebrenice do Tuzle, izjavio da nije utvrđivano brojno stanje kolone koja je krenula, ali da je prema njegovoj procjeni u koloni bilo između 10.000 i 15.000 ljudi.

– Ja sam inače imao oko 6.000 boraca, ne računajući borce iz Žepe. U koloni nije bilo puno žena, a nisam vidio ni puno djece. Moguće da je bilo desetak žena. Nije mi poznato da je neko od starijih žena ubijen prilikom našeg polaska u proboj – rekao je Bećirović organima bezbjednosti tzv. Armije BiH.

Na drugoj strani veze, izjavio je major Bećirović govoreći o početku proboja prema Tuzli, imao sam načelnika štaba korpusa, kojem sam saopštio kakva je situacija i da je Srebrenica faktički pala, a da mi imamo namjeru krenuti prema Tuzli.

– On me je upozorio kakav rizik preuzimamo na sebe, na što sam mu odgovorio da mi nemamo drugog izbora – rekao je Bećirović.

On je izjavio i da se 28. divizija povlačila preko linije koja je uspostavljena zahvaljujući snagama sa, kako je rekao, slobodne teritorije.

– Istovremeno sa našim napadom, iz pravca slobodne teritorije krenuo je napad koji je vodio komandant Naser Orić. Oni nisu to jutro mogli da probiju liniju odbrane četnika. Poslije su ponovo napali i oko 12 sati smo se uspjeli spojiti i sreo sam se sa Naserom. Preko te linije su se naše snage izvlačile više dana, pa i u manjim grupama – kazao je Bećirović.

NATO avijacija

Načelnik Štaba 28. divizije major Ramiz Bećirović potvrdio je da je tzv. Armija BiH imala vazdušnu podršku NATO-a.

– Komandant UNPROFOR-a me obavijestio da je četnicima dat ultimatum kojim se traži njihovo povlačenje, te ukoliko odbiju ili se ne izjasne o ultimatumu, uslijediće jaki vazdušni udari, u kojima će učestvovati oko 100 aviona. Nešto poslije šest sati ujutro, došla su dva britanska oficira, koji su tražili da im dam ciljeve radi angažovanja aviona, jer se četnici nisu izjasnili oko ultimatuma. Dao sam im pomoćnika za obavještajne poslove Salihović Ekrema. Negdje oko 14 sati avijacija NATO krenula je u borbeno djelovanje – rekao je Bećirović.

Dodik: Đoković je naš ponos!

Vučić: Kurti kao “Paja Patak”