Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je u prošloj godini za upotrebu službenih vozila potrošilo 368.465 КM, od čega je na održavanje i popravke otišlo 113.196 KM.

Navodi se ovo u nedavno objavljenom izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH o načinu trošenja novca Predsjedništva BiH u 2021. godini. Revizori su u svom izvještaju skrenuli pažnja na izuzetno visoke troškove održavanja i popravki većine službenih vozila.

– Pored značajnih kilometraža i troškova održavanja kod većine vozila, ponovo smo uočili izrazito visoke troškove održavanja i popravke kod pojedinih vozila. Tako je samo za održavanje i popravke “audija 80”, koji je kupljen prije šest godina, potrošeno nešto više od 20.000 KM – upozorili su revizori.

Dodali su da je za isto vozilo u 2020. godini na ime održavanja i opravki utrošeno 22.636 KM, a u 2019. godini 21.168 KM. Revizori navode da ovo vozilo nije predloženo za prodaju, iako se za održavanje istog iz godine u godinu troše značajna sredstva.

– Takođe smo konstatovali da jedan broj fakturisanih rezervnih dijelova nije obuhvaćen obrascima za cijenu ponude dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori, a da prilikom njihove nabavke uglavnom nije vršena provjera njihovih cijena na tržištu u skladu sa odredbama okvirnih sporazuma. Samo u pojedinim slučajevima je vršena provjera cijena neugovorenih rezervnih dijelova na tržištu – ističe se u revizorskom izvještaju.

Dodali su da je Predsjedništvo na kraju 2021. raspolagalo sa 40 vozila, te da su za gorivo potrošili 162.570 КM, auto gume 28.837 КM, osiguranje vozila 27.610 КM, usluge pranja vozila 25.631 КM, a registraciju motornih vozila 9.141 КM.

Za potrebe kabineta članova Predsjedništva korištena su 24 vozila, dok je 12 vozila korišteno za potrebe Sekretarijata!

Stimulacije za redovne poslove
Revizori su imali zamjerke i kada su u pitanju stimulacije, navodeći da je Predsjedništvo BiH prošle godine za te namjene potrošilo skoro 22.000 KM, a stimulacije su isplaćivane zaposlenim koji su bili u komisijama za javne nabavke iako im je to u opisu radnog mjesta. Oni su dobijali svaki mjesec po 50 KM po provedenom postupku javne nabavke.

– Iako je Predsjedništvo smanjilo iznos stimulacije za provođenje procedura javnih nabavki i dalje smo mišljenja da kontinuirano nagrađivanje po ovom osnovu nije opravdano za zaposlene kojima je angažovanje u procedurama javnih nabavki u opisu radnog mjesta – navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su napomenuli i da postoje nedostaci i kada su u pitanju postupci javne nabavke.

– Kod određenih nabavki je uočeno kasno pokretanje postupka nabavki u odnosu na datum isticanja prethodno važećeg ugovora/okvirnog sporazuma. Primjer su nabavke goriva, maziva i pratećih roba u FBiH i u Republici Srpskoj. Do zaključenja novih ugovora nabavke su vršene kod dobavljača na osnovu isteklih ugovora – ukazali su revizori.

Navode i da Predsjedništvo BiH u većini postupaka nabavki nije tražilo garancije za uredno izvršenje ugovora, kao i garanciju za ozbiljnost ponuda, izuzev u dva postupka.

Revizori su konstatovali i da plate u ovoj instituciji za dva zamjenika glavnog sekretara još uvijek nisu usklađene sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH, a o čemu su pisali u revizijskim izvještajima iz ranijih godina.

– Predsjedništvo BiH je dužno uskladiti odluke o imenovanju i rješenja o utvrđivanju platnog razreda za dva zamjenika generalnog sekretara s odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Koeficijenti koji se primjenjuju za obračun plata zamjenika generalnog sekretara još uvijek nisu usaglašeni sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH, niti je u 2021. godini bilo aktivnosti po ovom pitanju – navode revizori.

Vozač penzioner
U revizorskom izvještaju se upozorava i na sklapanje ugovora o djelu, na koje je prošle godine dato 161.740 KM.

Mjesečne naknade, kako stoji u izvještaju, iznosile su od 500 KM do 2.800 KM, a po ovom osnovu su zapošljavani su i oni koji su već otišli u penziju.

– Posebno ističemo činjenicu da je vršeno i angažovanje lica koja su prethodno penzionisana, a da za te pozicije nisu pokrenute procedure zapošljavanja u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH. I dalje smatramo da je praksa angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu za obavljanje redovnih poslova netransparentna i neprihvatljiva za javni sektor – ističe se u izvještaju.

Dodaje se da je po ugovoru o djelu angažovan čak i vozač koji je ranije bio zaposlen na neodređeno u Sekretarijatu i u 2020. je stekao uslove za penzionisanje.

Takođe, u Sekretarijatu su po ugovoru o djelu angažovane i dvije službenice nakon što su penzionisane.

– Nastavljena je praksa angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu za redovne i sistematizovane poslove iako Predsjedništvo nije imalo finansijska niti druga ograničenja u pogledu zapošljavanja i provođenja konkursnih procedura shodno važećim propisima – upozorili su revizori.

Troškovi reprezentacije bez pokrića
Dodaju da je Predsjedništvo BiH prošle godine na reprezentacije potrošilo 117.192 КM i veći su za 21.472 КM u odnosu na prethodnu godinu.

Revizijskim postupcima je utvrđeno da su u pojedinim slučajevima obrazloženja za povod nastanka troškova reprezentacije vrlo štura i uopštena te kao takva nisu adekvatna i dovoljna za utvrđivanje osnovanosti i opravdanosti nastanka troškova reprezentacije.

Tako se za pojedine račune kao povod nastanka troška navodi službeni sastanak, radni ručak, obavljanje službene dužnosti i slično.

– Fakture Službe za zajedničke poslove institucija BiH koje se odnose na internu reprezentaciju odnosno posluživanje napitaka tokom službenih sastanaka, sadrže i troškove konzumacije hrane za koje takođe ne postoje obrazloženja povoda nastanka troška – upozoravaju revizori.

Ambasadori
Dodali su i to da je nastavljena praksa popunjavanje diplomata u DKP, a da prethodno nije usvojen izvještaj o stanju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

– Predsjedništvo treba unaprijediti interne kontrole, odnosno internim aktom uspostaviti kontrolne mehanizme koji će obezbijediti da imenovana lica ispunjavaju uslove potrebne za imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika BiH – ističu revizori.

Dodaju da je sačinjen prijedlog Odluke o dopuni Odluke o postupku imenovanja ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika BiH kojim be se prije postupka imenovanja ambasadora obezbijedili dodatni dokazi o ispunjavanju svih propisanih uslova, ali Predsjedništvo na sjednicama nije razmatralo navedeni prijedlog.

U revizorskom izvještaju se podsjeća da je Predsjedništvo BiH na sjednici održanoj 6. novembra 2019. godine donijelo Zaključak kojim se traži od Ministarstva inostranih poslova BiH da obustavi dalje popunjavanje diplomata iz DKP, do usvajanja izvještaja o stanju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, s pregledom nacionalne strukture zaposlenih.

– Iako je Ministarstvo dostavilo traženi izvještaj Predsjedništvu BiH 25. novembra 2019. godine i tražilo od Predsjedništva da zauzme odgovarajući stav i donese pojašnjenje zaključka u smislu izbjegavanja dodatnih pravnih i finansijskih posljedica te upućivalo urgencije da se navedeni Zaključak stavi van snage, Zaključak Predsjedništva u vezi sa obustavljanjem popunjavanja diplomata u DKP mreži je još uvijek na snazi, što otežava rad i funkcionisanje ministarstva – tvrdi se u izvještaju revizora.

Dodaje se da Predsjedništvo, takođe, nije dalo saglasnost na Prijedlog pravilnika o kriterijumima za ocjenjivanje rada ambasadora, ambasadora at large, šefova diplomatskih misija, predstavnika BiH pri međunarodnim organizacijama, koji je Ministarstvo inostranih poslova BiH dostavilo Predsjedništvu 18. avgusta 2020. godine.

Revizori podsjećaju da su još u izvještaju o finansijskoj reviziji za 2019. godinu konstatovali kako Predsjedništvo u postupku imenovanja ambasadora nije provjeravalo jesu li ispunjeni uslovi kako bi određena osoba mogla biti imenovana za ambasadora.Izvor:
Share.