Visoki predstavnik Kristija Šmit, prije glasanja u Narodnoj skupštini RS, pozvao je poslanike da ispoštuje svoje obaveze u skladu sa Ustavom BiH, pokažu odgovornost prema javnom zdravlju i dobrobiti građana i da ne idu u usvajanje Prijedloga zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima RS.

Šmit je naveo da “Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS” predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti i nesmetanog funkcionisanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

“Prema Ustavu BiH, entiteti su dužni u potpunosti poštovati Ustav i odluke državnih institucija, poput Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima BiH”, navodi Šmit.

Dodaje da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH jedina institucija u BiH koja je ovlaštena, sposobna i opremljena da obezbjedi da lijekovi i medicinski uređaji koji su u upotrebi u BiH budu sigurni, kvalitetni i efikasni.Izvor:
Share.