​Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH posjetio je Banjaluku, gdje je razgovarao sa direktorima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju u razmjenu podataka (IDDEEA).

Nakon sastanaka, u OHR-u su istakli da su sastanci održani kako bi se pružila podrška ovim institucijama koje” rade značajan posao za sve građane BiH”.

“Institucije koje sam danas posjetio pružaju prijeko potrebne usluge svim građanima ove zemlje. Pokušaji podrivanja ovih državnih institucija ne samo da predstavljaju ozbiljno osporavanje sa pravnog i političkog stanovišta nego bi također rezultirali i ogromnim praktičnim problemima za građane. Bez ovih institucija, građanima bi bili uskraćeni lični i putni dokumenti, što bi im praktično onemogućilo da putuju i susreću se sa ostatkom svijeta. Financijski tokovi sa svim nivoima vlasti bili bi prekinuti, a osnovne usluge građanima bi bile ugrožene. Posebno zabrinjava čijenica da bi, u toku ove globalne pandemije, građnima bilo uskraćno pouzdano snabdijevanje visokokvalitetnim lijekovima”, izjavio je visoki predstavnik, a navodi se u saopštenju.Izvor:
Share.