in

SIPA dobija sektor za obračun s terorizmom

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) planira iduće godine osnivanje posebne osnovne organizacione jedinice – Sektora za borbu protiv terorizma.

Navedeno je to u Prednacrtu programa rada SIPA za 2022. godinu, koji je u procesu konsultacija.

Sudeći prema najavama, pošast zvana terorizam će u idućoj godini i te kako biti u fokusu rada ove agencije.

“Kontinuirano će se pratiti i istraživati aktivnosti pojedinaca, grupa, organizacija i institucija koje se bave podsticanjem, finansiranjem, planiranjem ili na neki drugi način pomaganjem terorizma”, naveli su iz SIPA.

Kako dodaju, pratiće se i istraživati finansijski tokovi i transakcije putem kojih se pruža materijalna i druga podrška terorističkim organizacijama.

“Posebno će se istraživati aktivnosti pojedinih preduzeća, humanitarnih organizacija, udruženja i drugih pravnih subjekata za koje postoji sumnja da se mogu dovesti u vezu s finansiranjem terorističkih aktivnosti”, ističe se u Prednacrtu programa rada SIPA za 2022. godinu.

Osim toga, iz SIPA najavljuju da će biti nastavljene aktivnosti na predmetima koji se odnose na pojedince i organizacije koji ispoljavaju bilo kakav vid ekstremizma i radikalizma.

“Preduzimaće se preventivne i represivne mjere s ciljem sprečavanja nasilnog radikalizma, ekstremizma i terorizma”, istakli su iz SIPA.

Dodaju da su preventivne aktivnosti Agencije usmjerene prema licima koja su najviše izložena riziku, gdje spada mlađa populacija.

Iste mjere odnose se i na lica koja se već nalaze u početnoj fazi radikalizacije, kako bi se spriječila dalja radikalizacija i eventualno regrutovanje od strane terorističkih organizacija ili lica koja su već imala određene kontakte s tim organizacijama.

“Represivne mjere Agencije usmjerene su u pravcu identifikovanja lica koja organizuju i planiraju, odnosno lica koja učestvuju ili su učestvovala u izvršenju djela nasilnog radikalizma i ekstremizma ili terorizma, prikupljanju dokaza i njihovog krivičnog gonjenja za počinjena krivična djela, a sve s ciljem otklanjanja društvene opasnosti i stvaranja bezbjednosnog ambijenta za život građana BiH”, istakli su iz SIPA.

Dodaju i da će se nastaviti aktivnosti na predmetima koji se odnose na problematiku ilegalne trgovine oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene, s težištem na predmete koji se mogu koristiti u terorističke svrhe.

“Jedan od prioriteta u 2022. godini biće i rad na predmetima koji se odnose na krivična djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti”, navodi se u dokumentu SIPA.

Iz SIPA su nam zvanično potvrdili da je i prijedlogom novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji SIPA, a koji je u fazi izrade, predviđeno između ostalog i osnivanje nove osnovne organizacione jedinice – Sektora za borbu protiv terorizma.

“Prioritet u radu nove organizacione jedinice u sastavu SIPA biće borba protiv svih oblika terorizma i ekstremizma, odnosno prikupljanje informacija, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela terorizma, kao i krivičnih djela nedozvoljene trgovine nuklearnim materijalima i hemijsko-biološkim oružjem, izučavanje stanja i pojavnih oblika kriminala u ovoj oblasti, planiranje i izvođenje policijskih aktivnosti u rješavanju najsloženijih predmeta iz ove oblasti i drugo”, potvrdila je za “Nezavisne novine” Jelena Miovčić, portparol SIPA.

Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, kaže da treba pozdraviti napore koje čini BiH, a u ovom slučaju SIPA, po pitanju dodatnog jačanja u vezi sa borbom protiv terorizma.

“Ima tu prostora, posebno kada je riječ o unapređenju razmjene informacija, koja je ključ za borbu protiv terorizma, pogotovo praćenja povratnika sa stranih ratišta”, rekao je Kržalić za “Nezavisne novine”.

Prema njegovim riječima, sigurno će biti dosta potrebe za rad i kada je riječ o jačanju kontrole granice BiH, posebno u svjetlu evrointegracija.

“Tako će i ti standardi nametati jedan novi pristup po pitanju razmjene informacija i jačanja granica BiH”, naglasio je Kržalić.

Osim toga, kako je dodao, u fokusu bi trebalo da bude i sprečavanje radikalizacije na internetu.

“Internetska komunikacija je olakšala mobilizaciju ljudi za strana ratišta. Ona teroristima omogućava prekograničnu komunikaciju, ali i porast terorističke propagande i svakako širenje ekstremizma”, istakao je Kržalić.

Dakle, kako je zaključio, postoji niz područja u kakvim nova jedinica SIPA može da bude operativna i da ima rezultate, gdje spada i sprečavanje finansiranja terorizma.

Priština posthumno odlikovala Bajdenovog sina

Obilježavanje 80 godina od ustaškog zločina u Šušnjaru