Republički fitosanitarni inspektori zabranili su uvoz za dvije pošiljke narandži iz Južne Aftike teške 25.663 kilograma u kojima je utvrđeno prisustvo štetnog organizma – Afričkog smotavca – Thaumatotibia leucotreta.

Kako se navodi u saopštenju Republičke uprave za inspekcijske poslove, imajući u vidu da unošenje ovog štetnog organizma u Bosnu i Hercegovinu predstavlja rizik za zdravlje bilja na teritoriji BiH fitosanitarni inspektori su donijeli Rješenja kojima je zabranjen uvoz i naloženo vraćanje ovih pošiljki.

“Rad inspektora na granici, stručna procjena rizika i pravovremeno identifikovanje potencijalnih nepravilnosti, najvažniji su faktori koji za krajnji cilj imaju zaštitu zdravlja potrošača i zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje. Važno je napomenuti da se fitosanitarni pregled obavlja na graničnim prelazima i da pošiljke od kojih se uzimaju uzorci za analizu stoje na graničnim prelazima sve do donošenja rješenja inspektora u skladu sa rezultatima laboratorijskog ispitivanja uzoraka. S obzirom na ovu proceduru, ne postoji rizik da su ovi proizvodi bili dostupni na tržištu”, naveli su iz republičke inspekcije.

Share.