Vlada Republike Srpske povodom izjava Radislava Jovičića, potpredsjednika DNS-a i nekadašnjeg ministra, o ekonmskom stanju u Republici Srpskoj, podsjeća bivšeg ministra da je u Republici Srpskoj na snazi slobodna tržišna ekonomija, te da se konačne cijene svih proizvoda formiraju na osnovu nabavnih cijena.

Iz Vlade takođe napominju da je Jovičić, u vrijeme dok je bio ministar, i DNS, dok je bio sastavni dio Vlade, imao priliku da utiče na odluke Vlade i predlaže svrsishodna rješanja.

“Ovom prilikom, podsjećamo ih da se cijene osnovnih životnih namirnica formiraju na osnovu tržišnih kretanja, te da Vlada Republike Srpske, u skladu sa tim, na visinu cijena može da utiče ograničavanjem trgovačkih marži, što i čini. Zbog kretanja na svjetskom i regionalnom tržištu, cijene životnih namirnica u Republici Srpskoj gotovo da su identične sa okolnim zemljama koje posjeduju svoje robne rezerve, a koje, poređenja radi, na raspolaganju imaju neporedivo veće resurse za zadovoljenje tržišta”, saopšteno je iz Vlade.

Podsjećaju da je još 2019. godine Vlada Republike Srpske donijela Uredbu o ograničavanju marži u prometu robe. Ovom uredbom, marža se ograničava isključivo na proizvode koji spadaju u osnovne životne namirnice, upravo sa ciljem da zaštite socijalne kategorije stanovništva.

Svjesna tekućeg porasta cijena životnih namirnica, Vlada je upravo danas usvojila izmjenu Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe, kojom se postojeće marže u prometu na malo umjesto dosadašnjih 10 odsto smanjuju na 8 odsto, a postojeće marže u prometu na veliko umjesto dosadašnjih 8 odsto smanjuju na 6 odsto.

“Кad je riječ o sistemu robnih rezervi, ukazujemo da je 2017. godine usvojen Zakon o interventnim nabavkama, kojim se uređuje način interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu. Ovim zakonom nije predviđeno postojanje stalnih zaliha roba, već institucijama omogućava hitnu nabavku roba u uslovima kada je potrebna intervencija nadležnih institucija”, navode iz Vlade Republike Srpske.

Jovičić je ranije rekao da je strahovito da Republika Srpska nema robne rezerve “koje su stub ekonomske stabilnosti svake države i koje su tu ne samo za ekstremne situacije poput ratnih sukoba i prirodnih katastrofa nego i za ekonomski teške situacije kada imamo enorman rast cijena kao što je trenutna situacija”.

Share.