Izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i uvjerenja o državljanstvu, u Laktašima i Bijeljini mogu da se poruče putem Vibera. To će mnogim građanima olakšati komunikaciju sa gradskom upravom i omogućiti brži dolazak do traženih dokumenata, navode iz Privredne komore RS.

Novu uslugu pružaće virtuelne asistentkinje MIA LAKTAŠI i MIA BIJELJINA koje od prošle godine redovno odgovaraju na upite građana o različitim administrativnim procedurama putem Vibera, Facebook-a i gradskih portala i pružaju servisne informacije o radu lokalnih uprava.

U Bijeljini, putem četbota MIA, građani mogu da se upišu u matičnu knjigu vjenčanih, dobiju informacije o preduzetničkoj djelatnosti i d.o.o., utvrde pravo na stipendiranje studenata i učenika generacije srednjih i osnovnih škola. U Laktašima građani mogu da saznaju kako teče postupak zaključenja braka, postupak registracije preduzetnika, dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studenata prvog ciklusa studija.

MIA je za deset mjeseci odgovorila na više od 14.500 upita. Najveće interesovanje u Laktašima bilo je za zaključenje braka, a u Bijeljini za redovni upis u matičnu knjigu vjenčanih. Uvođenjem četbota unapređena je efikasnost lokalne administracije, a građani ne moraju da troše vrijeme čekajući red ispred šaltera, navode iz Privredne komore RS.

Osim što će putem četbota moći da dobiju izvode iz matičnih knjiga i uvjerenje o državljanstvu, građani će imati mogućnost i da prijave komunalne probleme nadležnim službama gradske uprave. Četbotu će putem Vibera lako moći da proslijede fotografije i video zapise, opise problema, kao i svoje kontakt podatke, ukoliko žele da ih nadležni organi dalje obavještavaju o postupku.

“Koliko će MIA unaprijediti efikasnost lokalnih samouprava pokazuje podatak da su u Bijeljini, tokom 2019. godine, kada je projekat počeo, službenici primili više od 6.000 upita, koje sada prima četbot, a za čiju su obradu morali da izdvoje preko 500 sati. Zanimljivo je da su u više od 65% slučajeva građani dolazili da se o procedurama raspitaju na šalteru, a znatno manje putem telefona ili mejla. U Laktašima je, iste godine, čak 2.000 upita stiglo o proceduri registracije preduzetnika”, navode iz Komore.

Bijeljina i Laktaši su prvi gradovi u Republici Srpskoj koji su dobili svoju četbot koleginicu, a inovacija je realizovana putem regionalnog projekta “Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem četbot aplikacije”, koji sprovode GIZ i kompanija SAGA, u partnerstvu sa Mrežom za povoljno poslovno okruženje koju predstavljaju NALED i Privredna komora Republike Srpske, u okviru programa develoPPP njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). U Srbiji, projekat se sprovodi u Somboru i Šapcu.

Share.