Nadležne institucije u Srpskoj planiraju uvesti veće poreske stope vlasnicima koji imaju više od jedne nekretnine, a ta odluka mogla bi da stupi na snagu iduće godine.

To je najavljeno u programu ekonomskih reformi za period od 2023. do 2025. godine, koji je skrojila Vlada, a usvojila Narodna skupština RS.

U dijelu tog dokumenta, posvećenom oporezivanju nepokretnosti, navedeno je da je u Srpskoj model oporezivanja nepokretnosti prema njihovoj tržišnoj vrijednosti na snazi već deset godina, a Zakon o porezu na nepokretnosti u neizmijenjenom obliku u primjeni šest godina.

– Do sada se pokazalo da je ovakav model oporezivanja nepokretnosti dobar. Da bi bio potpuno uspješan, potrebno je izvršiti određena prilagođavanja, posebno u smislu uključenosti jedinica lokalne samouprave u upotpunjavanje Fiskalnog registra nepokretnosti i utvrđivanje početnih vrijednosti nepokretnosti – navedeno je u programu ekonomskih reformi.

U istom dokumentu naglašeno je da je potrebno analizirati i napraviti određena prilagođavanja u odnosu na visinu poreskih stopa onih poreskih obveznika koji imaju više nepokretnosti od onih koji imaju samo jednu nekretninu koja je namijenjena za stanovanje.

Nadležni planiraju u ovoj godini da usvoje izmjene Zakona o porezu na nepokretnosti, ali i da skroje analize koje će biti osnov za uvođenje različitih stopa poreza za one nekretnine koje imaju veću vrijednost kao i za one koji imaju više kuća i stanova.

– Te mjere imaće pozitivan efekat na budžete opština i gradova s obzirom na to da će doći do rasta prihoda od poreza na nepokretnosti – navela je Vlada u svojim planovima.

U Savezu opština i gradova RS naglašavaju da već duže vrijeme zagovaraju izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti i to u pravcu da u primjeni budu različite stope poreza na nekretninama i u zavisnosti od zona u kojima se one nalaze.

– Zakon je već duže u primjeni i smatramo da su pojedine njegove odredbe zrele za korekciju. Zbog toga ćemo predložiti uvođenje više osnovica poreza za različita područja opštine, odnosno grada. Ići ćemo u tom pravcu da tamo gdje je strogi centar u kojem ljudi imaju nekretnine plaćaju veću poresku stopu u odnosu na one koji imaju kuću ili pak stan na nekim udaljenijim lokacijama od centra lokalne zajednice – rekao je “Glasu Srpske” predsjednik Saveza opština i gradova RS Ljubiša Ćosić.

Naglasio je da će tražiti progresivnu stopu poreza, odnosno da onaj ko ima više kvadrata stambenog prostora plati i veći porez.

– Ako neko ima pet nekretnina u strogom centru, nema sumnje da njemu treba uvesti veću stopu po dva osnova. Dakle, prvo na osnovu toga što su te nekretnine u strogom centru, a drugo zbog toga što ima više stanova ili pak kuća – objasnio je Ćosić na primjeru.

Kvadratura

Prema zakonu koji je trenutno na snazi vlasnici nekretnina oslobođeni su plaćanja poreza na 50 kvadratnih metara prostora. Pored toga svaki član domaćinstva oslobođen je po dodatnih 10 metara kvadratnih. Porez stanovnici plaćaju u dvije rate godišnje, a svaka lokalna zajednica odlučuje koliko će stopa poreza iznositi.

Share.