Ministri u Vladi Republike Srpske sa granskim sindikatima potpisali su sporazum o povećanju plata za 54.118 zaposlenih u javnom sektoru.

Sporazum su potpisali ministar uprave i lokalne samouprave Senka Јujić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, ministar pravde Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić i ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević.

Sa sindikalne strane, potpise su stavili Sindikat uprave Srpske, Sindikat radnika unutrašnjih poslova, Strukovni sindikat doktora medicine, Strukovni sindikatom medicinskih sestara i tehničara, Samostalni sindikatom radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Sindikat obrazovanja, nauke i kulture i Sindikat pravosuđa.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave, kaže da se povećanje plata za 54.118 zaposlenih posmatra kroz tri faze.

– Prva faza se aktuelizuje kroz povećanje cijene rada i to povećanje će radnici dobiti u junskoj plati. Druga faza je u avgustu kroz izmjene koeficijenata u kojoj će se plata dodatno povećati za 100 KM nominalno za svih 54.118 zaposlenih, što u procentualnom iznosu za čistačicu znači 18 odsto, a za direktora pet procenata. Treće dogovoreno povećanje slijedi od prvog januara i to samo za one radnike sa najnižim primanjima, na način da će se kroz izmjenu koeficijenata plate uvećati radnicima čije je osnovno primanje ispod republičkog nivoa (1.100 KM) biti uvećano dodatno pet odsto, čime se naš zahtjev u potpunosti ispunjava. Četvrta faza sporazuma definiše da se nakon prvog kvartala 2023. analiziraju prihodi, inflacija i troškovi života i srazmjerno tome uvećaju primanja svih zaposlenih – kaže Marić.

Tvrdi da je sporazum produkt njihovog zahtjeva koji su 29. aprila predali u Narodnu skupštinu Republike Srpske u vezi sa interpelacijom o vraćanju prava na posebno iskazivanje naknada za topli obrok i regres.

FOTO: SINDIKAT UPRAVE RSFOTO: SINDIKAT UPRAVE RS
– Nakon svih naših aktivnosti koje smo provodili u prethodnom periodu u vezi sa interpelacijom, ali i našeg obraćanja na skupu Ujedinjene Srpske, predsjednik SNSD Milorad Dodik izrazio je želju da kao predsjednik političke stranke sa najvećim brojem poslanika u NSRS i predsjednik stranke čiji kadar je na čelu Vlade RS, razgovara sa sindikatima na temu interpelacije. Taj sastanak je održan 30. maja i na istom su bili prisutni Milorad Dodik, resorni ministri finansija, uprave, zdravstva i MUP RS i predsjednici Sindikata uprave RS, Sindikata MUP RS, Sindikata doktora medicine RS, Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara RS i Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti RS. Interpelacija kao politički kvalifikovano pitanje otvorila je vrata da se konačno dobiju sve informacije koje su bile od značaja u vezi sa izdvajanjem naknada iz zakona o platama, ali i razlozi zbog kojih Vlada RS ne može ugroziti aranžman sa MMF – kaže Marić.

Prema njegovim riječima, sastanak je trajao pet i po sati i na kraju se došlo do kompromisa i najboljeg rješenja za 54.118 radnika u organima uprave, javnim službama, prosvjeti, pravosuđu, zdravstvu i policiji.

-Prilikom izrade sporazuma u obzir su uzeti naši zahtjevi da se kroz povećanja mora voditi računa o onim radnicima sa najnižim primanjima jer se povećanjem cijene rada došlo do dodatnih nominalnih razlika u platama zaposlenih. Radnici će kroz ova povećanja definisana u Sporazumu finansijski dobiti novčani iznos “naknada”, ali ćemo istovremeno, što je još važnije, zadovoljiti socijalnu pravdu, o čemu se mora voditi računa u ovim jako teškim vremenima. Ovo povećanje će se odnositi i na zaposlene u oblasti prosvjete i pravosuđa, čiji sindikati nisu učestvovali u izradi Sporazuma, ali smo mi na sastanku sa Dodikom insistirali da i oni potpišu ovaj sporazum. Podsjetiću vas da tu vrstu kolegijalnosti nismo mogli da vidimo prošle godine od naših kolega kada su radnici u organima uprave i javnim službama RS izostavljeni od povećanja plata – tvrdi Marić.

On podsjeća da su interpelaciju u NSRS uputili zbog toga što je u trenutnoj zakonskoj formulaciji definisano da je u osnovnu platu zaposlenih uračunata naknada za topli obrok i regres, ali kada izvojimo iznos tih naknada, ispada da je plata za veliki broj zaposlenih manja od najniže zagrantovane plate u Republici Srpskoj.

-Ovakav sporazum po prvi put radnicima daje garancije da ćemo imati stalni rast plata koji će pratiti rast inflacije i to mora postati praksa, bez obzira ko bio na vlasti. Potpisivanje sporazuma znači i odustajanje od zahtjeva za interpelaciju, što ne znači odustajanje od bilo kakvog prava kako se predstavlja u pojedinim medijima, već ispunjenje naših ciljeva. Ono što smo naučili da u budućnosti moraju više da se koriste parlamentarni mehanizmi, jer smo vidjeli da se cijeli politički vrh Republike Srpske okupio da riješi problem koji smo nametnuli kroz interpelaciju – smatra Marić.

Kako kaže, plate čistačica za avgust, u odnosu na 29. april kada su u NSRS predali interpelaciju, biće veće za 160 KM, radnicima sa SSS 190 KM, radnicima sa VSS 260 KM, medicinskim sestrama od 180 do 230 KM, policajcima za 205 KM, nastavncima za 230 KM, doktorima od 250 KM do 330 KM…

– Radnicima sa NK i SSS od prvog januara plate će biti dodatno uvećane za još pet odsto ili od 60 do 90 KM – kaže Božo Marić.Izvor:
Share.