Od početka ove godine 36 mladih je bilo žrtve vršnjačkog nasilja, podaci su ovo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su evidentirali porast broja slučajeva ovog oblika nasilja u odnosu na godinu prije.

Naime, u prvih devet mjeseci ove godine ukupan broj slučajeva vršnjačkog nasilja je bio 27, dok je u istom periodu prethodne godine zabilježeno 16 slučajeva.

Ovo govori u prilog tome da ovaj oblik nasilja raste među mladim ljudima, a slučajeva ima kako u srednjim, tako i u osnovnim školama.

Kako dalje navode, od ukupnog broja evidentiranih slučajeva, njih 13 se mogu klasifikovati kao krivična djela o kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo nadležnim tužilaštvima izvještaje, dok je za osam pokrenut prekršajni postupak.

“U četiri slučaja smo podnijeli izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama, dok su dva slučaja bila riješena u okviru same škole”, kazali su iz MUP-a za “Nezavisne novine”.

Počinioci, a i žrtve vršnjačkog nasilja su često maloljetna lica.

“Od početka ove godine 42 maloljetnika su počinila nasilje nas svojim vršnjacima”, kazali su iz MUP-a. Naime, od 42 maloljetnika, 37 je bilo muškog pola, a samo pet ženskog.

Prema istim podacima, među maloljetnim počiniocima, njih 18 su učenici osnovne škole, a 24 pohađaju srednju školu.

Kao što je rečeno, maloljetnici su i žrtve ovog oblika nasilja, a ove godine ih je petoro za posljedicu zadobilo teže tjelesne povrede.

“Maloljetnih žrtava je bilo ukupno 20 u osnovnim školama i 16 u srednjim školama. Neki su ostali s težim povreda, dok je njih 11 završilo s lakšim”, kazali su oni.

Pored ovoga, iako nisu pretrpjeli fizičke posljedice, 10 maloljetnika je doživjelo psihičku bol, dok je njih devet zadobilo posljedice druge vrste.

Naročito je uznemirujuće da, prema istim podacima, jedno maloljetno lice ove godine je bilo žrtva seksualnog uznemiravanja.

Naime, krivca za sve veći broj slučajeva nasilja među vršnjacama, konkretno osobama ove životne dobi, psiholog Aleksandar Milić vidi dobrim dijelom u školama, odnosno u našem vaspitno-obrazovnom sistemu, kome je, kako on kaže, krajnje potrebna korjenita organizaciona promjena.

“Mladi ljudi u ovim godinama prolaze kroz razne promjene, širenje interesa, traganje za identitetom i ciljem života. Ovo samo od sebe nije negativno. Ali kada izostanu aktiviteti, kada ove mlade ljude ne zanimamo drugim aktivnostima, tada nastaje praznina koja ih preusmjerava na loše navike”, kazao je Milić za “Nezavisne novine”.

S tim u vezu dovodi upravo škole koje moraju raditi na primarnoj prevenciji, te otkloniti uslove koji stvaraju ove predispozicije.

“Program zdravog stila odrastanja u školama uopšte ne postoji. Stručne službe nemaju dovoljno edukacije, a potrebno je i da postojeći strukovni obrazovni kadar intenzivira rad sa djecom”, kazao je Milić.

Dodaje da su školama potrebne korektivne promjene, a timovi koji rade sa djecom treba da budu ispunjeni za to stručnim licima, psiholozima, socijalozima, a najbitnije od svih, kako Milić kaže, ljekarima, što našem sistemu manjka.

Drago Vuković, profesor sociologije na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kazao je za “Nezavisne” da je nasilje među mladim ljudima odraz stanja i krize društva.

“Mi smo dosta zapušteno društvo, ne bavimo se suštinskim problemima, već se bavimo temama koje nisu važne za običnog čovjeka”, kazao je Vuković.

Dodao je da više faktora utiče na ovo, a ne samo društvo, naime tu je i faktor škole, koja mora da pozitivno utiče na slobodno vrijeme ovih mladih ljudi, a ne može se zanemariti ni uticaj porodice.

“Nasilje u svijetu je postalo centralna tema koja je veoma prisutna i predstavlja se kao stil života i stil visoke politike, a djeca ovog uzrasta su kao sunđeri koji upijaju sve te slike i pogrešno se identifikuju s lošim junacima koji su konstantno prisutni putem interneta ili na drugi način”, zaključuje Vuković.


Kampanja “Stop vršnjačkom nasilju”

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske do 5. decembra organizuje preventivnu kampanju “Stop vršnjačkom nasilju” kako bi se učenici osnovnih i srednjih škola upoznali s posljedicama.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su naveli da je primjetno učestalije nasilje među djecom i mladima u školama i da će policijski službenici održati predavanja za učenike u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.

Cilj kampanje je i podizanje svijesti građana o blagovremenom otkrivanju ovih vidova nasilja, a jedan od zadataka je i unapređenje komunikacije i saradnje s direktorima škola, prosvjetnim radnicima, roditeljima i samom djecom da bi se poboljšalo međusobno povjerenje, uočili konkretni problemi kako bi se spriječila eskalacija vršnjačkog nasilja.

Share.