Nova Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja “kovid 19” stupila je na snagu tako da su maske definitivno otišle u prošlost.

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 22/2022. Ovom uredbom Vlade RS između ostalog propisano je da je nošenje zaštitne maske koja pokriva nos i usta obavezno za zaposlene, pacijente, korisnike usluga i posjetioce u zdravstvenim ustanovama, kao i za zaposlene u domovima za stara lica i u drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika.

Pomenuta uredba prestaje da važi 30. juna ove godine.Izvor:
Share.