Firma “PrimeSoccer Management” koja je u prošloj godini bez ijednog radnika zaradila milion KM, likvidirana je prije nekoliko dana na prijedlog vlasnika Denisa Selimovića koji je slovenački državljanin.

Okružni privredni sud Banjaluka je 26. oktobra donio rješenje kojim se otvara i zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak, piše Capital.
U obrazloženju rješenja navedeno je da je vlasnik dostavio odluku o prestanku rada poslovnog subjekta, kao i notarski ovjerenu izjavu da je izmirio sve obaveze prema povjeriocima.

Sud je nakon toga utvrdio da su ispunjeni uslovi da se otvori i istovremeno zaključi dobrovoljni likvidacioni postupak nad ovim preduzećem.

“PrimeSoccer Management” je jedna od firmi u Republici Srpskoj koje nemaju nijednog zaposlenog, a zaradile su milione KM.

Dobit ove firme, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, u prošloj godini je iznosila 1,06 miliona KM. Inače, ova firma je i osnovana prošle godine.

Ovo je, takođe, jedna od mnogobrojnih firmi koje su slovenački državljani osnovali u ovom bh. entitetu.

Capital je ranije pisao da su slovenački državljani u Banjoj Luci otvorili na stotine preduzeća koja nemaju ni broj telefona, ni internet stranicu, niti kancelarije, a da je jedan od osnovnih motiva za to duplo manji porez na dobit u RS-u nego u Sloveniji.

Porez na dobit u Republici Srpskoj je 10 posto i oporezivanje se vrši samo jednom.

U Sloveniji taj porez iznosi 20 posto, plus dodatnih 27 posto, ako vlasnik podiže dividendu.

Ukoliko se preko preduzeća u Banjoj Luci ostvari dobit od milion eura, plaća se 10 posto poreza, a ostatak od 900.000 se podigne sa računa i raspolaže po volji.

Kada u Sloveniji zaradite milion eura, prvo platite porez na dobit od 20 posto, a kada se podiže preostalih 800.000 država uzima još 27,5 posto poreza, ako želite uzeti dividendu.Izvor:
Share.