Nakon više afera i istraga u A.D. Vodovod i kanalizacija objavljen je novi dokument koji pokazuje da je stara uprava za nepune dvije godine potrošila 115.000 KM.

Troškovi reprezentacije u 2020. godini su iznosili 72.916,39 KM od čega je

  1. Troškovi kuhinje – 12.359,97 KM
  2. Troškovi restoranskih usluga – 60.556,42 KM

Troškovi reprezentacije u 2021. godini zaključeno sa 1. oktobrom su iznosili 42.444,48 KM od čega je

  1. Troškovi kuhinje – 8.588,81 KM
  2. Troškovi restoranskih usluga – 33.855,67 KM

 

 

Share.