Izgradnjom nove ogledne farme Poljoprivredne i medicinske škole, stvoreni su uslovi za uklanjanje starih objekata, čime je Grad Bijeljina ispunio svoje ugovorne obaveze prema ovoj školi.

Ukupna vrijednost radova na uklanjanju starih objekata ogledne farme iznosila je 18.600 konvertibilnih maraka. Stari objekat narušavao je estetski izgled prostora na kojem se nalazi bijeljinski Centar za visoko obrazovanje, a na njegovom mjestu planirana je izgradnja studentskog doma.

Novi objekat Poljoprivredne i medicinske škole, čiju izgradnju je u cjelosti finansirao Grad Bijeljina, sastoji se od najmodernije farme muznih krava u BiH sa svim propratnim prostorijama, učionica i ambulante. Na novoj farmi edukativnog karaktera oko 700 učenika ove škole će sticati praktična znanja u ishrani, smještaju, liječenju i uzgoju životinja.

 

Izvor: Bijeljina Danas / Grad BijeljinaIzvor:
Share.