U Bijeljini je održan sastanak stručnjaka iz oblasti bezbjednosti i zaštite u cilju obilježavanja Evropske nedelje bezbjednosti i zdravlja na radu kao i sagledavanja stanja i problema sa kojim se susreću u obavljanju svojih poslova.

Sastanku su prisustvovali inženjeri koji se bave poslovima zaštite na radu,zaštite od požara,zaštitom životne sredine i poslovno civilnom bezbjednošću.

Jedna od tema sastanka bila je stanje u oblasti zaštite na radu I položaj radnika koji obavljaju poslove zaštite na radu.

Konstatovano je da je potrebno mnogo više raditi na edukaciji ,usavršavanju kadrova kao I potrebu za većim ulaganjima u preventivne mjere smanjenja rizika od povrjede na radnom mjestu.Podsjećanje poslodavca na obavezu sprovodjenja zakonskih I pod zakonskih propisa kao I internih akata iz oblasti zaštite na radu I zaštite od požara. Te poboljšanje statusa radnika zaduženog za organizovanje i sprovođenje mjera zaštite na radu.

Takođe na sastanku je dogovoreno preduzimanje potrebnih aktivnosti na osnivanju strukovnog udruženja za oblasti zaštita na radu,zaštita od požara,zaštite životne sredine i poslovno civilna bezbjednost čijim radom bi doprinjeli unapređenju u radu,primjeni zakonske regulative i sprovođenja mjera zaštite.

Lakše komunikacije i rešavanja problema u praksi.Postali reprezetativni partneri privredi,zakonodavstvu i sindikatu u donošenju,tumačenju i sprovođenju zakonskih i pod zakonskih akata.

Izvor: Bijeljina Danas

Share.