Procjenjuje se da će ukupni obim proizvodnje kukuruza u Semberiji biti smanjen za više od 50 odsto u prosjeku zbog suše koja traje od maja, rekao je Srni Dragan Zarić, rukovodilac područne jedinice u Bijeljini vladinog Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

-Usjevi kukuruza u Semberiji su u vrlo različitom stanju u zavisnosti od terene, tamo gdje je lošiji tip zemljišta usjevi su uveliko stradali i očekuje se smanjenje prinosa za 70, 80 pa i više procenata, jer ima parcela gdje neće biti šta da se ubere – kaže Zarić.

Prema njegovim riječima, na plodnijem zemljištu uz rijeke Drinu i Savu i manje vodotoke u Semberiji usjevi su za ove uslove u boljem stanju i očekuje se manja šteta na prinosu.

Posljednja tri dana u Bijeljini je lokalno bilo kiše, ali Zarić kaže da su to minimalne količine padavina između dva do 20 litara, zavisno do lokaliteta i da će uticaj tih količina padavina biti vrlo različit, tamo gdje je usjev već stradao kiša ne pomaže ništa, jedino može malo pomoći u atarima gdje su usjevi sada bolji.

On je dodao da uz sušu koja traje duže nego ranijih sušnih godina, srednje mjesečne temperature su za 2,5 stepeni više u odnosu na višegodišnji period, a od posebnog značaja je da je srednja maksimalna temperatura bila u prosjeku iznad maksimalne temperature koje biljka kukuruza može da podnese u toku rasta i razvića.

Zarić je rekao da na lošijim tipovima zemljišta u Semberiji žetva ono kukuruza što je preživjelo sušu već može da počne, iako je optimalan rok za žetvu kukuruza na ovom proizvodnom području septembar.

Višegodišnji prosječan prinos kukuruza u Semberiji je 6,5 tona po hektaru, a pod kukuruzom je na ovom području 26.000 hektara.

Share.