Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske AVORS dostavila je Izvještaj o vanjskom vrednovanju studijskih programa Slobomir P Univerziteta i Izvještaj o vanjskom vrednovanju za Slobomir P Univerzitet na osnovu kojih će se, a u skladu sa Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, visokoškolskoj ustanovi Slobomir P Univerzitet Bijeljina izdati Rješenje o akreditaciji na pet godina.

Rješenje o akreditaciji Slobomir P Univerziteta uskoro će biti objavljeno na stranici AVORS-a, kao i na zvaničnoj stranici Univerziteta www.spu.ba

Slobomir P Univerzitet kao prepoznatljiv brend u oblasti obrazovanja i nauke, počeo je sa radom krajem 2003. godine u dva kampusa, u Slobomiru kod Bijeljine i u Doboju. U svom sastavu ima četiri fakulteta i dvije akademije i to: Fakultet za informacione tehnologije, Fakultet za ekonomiju i menadžment, Pravni fakultet, Filološki fakultet te Poresku akademiju i Akademiju umjetnosti sa Odsjecima za muziku i grafički dizajn.

– Univerzitet je do sada ispunio mnoge značajne ciljeve, kao što je licenciranje nastavnih planova i programa, uspostavljanje partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i povećanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja. Obrazovanje kadrova koji će po završetku studija ostvariti prestižnu radnu i životnu karijeru zahtjevavisoke standarde, kojima se ovaj univerzitet i rukovodi. U prvom redu je tovisokostručni nastavni kadar, tako da su predavači na fakultetima kompetentni i ugledni naučni radnici. U oblastima kojima se bave postigli su izvanredne rezultate ne samo u nastavi već i u naučno-istraživačkom radu. Renomirani profesori su kadar iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Sarajeva i zemalja u regionu, te predavači koji su svoja zvanja stekli na Slobomir P Univerzitetu. SPU je jedini privatni Univerzitet u RS koji ima Akademiju umjetnosti gdje predaju vrhunski predavači sa beogradskog Univerziteta a upisuju je studenti sa prostora bivše Jugoslavije, a u najvećem broju studenti iz Federacije BiH, saopšteno je iz Slobomir P Univerziteta.

Studentima Slobomir P Univerziteta na raspolaganju su moderno dizajnirane učionice, informatičke laboratorije, internet klub, dvije biblioteke sa komfornim čitaonicama, studentski dom u Slobomiru i sportski tereni u oba kampusa.

– Potvrda kvalitetnog rada svih fakulteta Slobomir P Univerziteta jesu brojna priznanja na nacionalnom i internacionalnom nivou, od kojih se posebno ističe prestižno priznanje „Evropska nagrada za kvalitet”, koje se uručuje ustanovama visokog obrazovanja koje zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i konkurentnosti, a dodjeljuje je „Evropska Poslovna Skupština” (Europe Business Assembly – EBA, Oxford, Great Britain) iz Oksforda, dodaju u Univerzitetu.

 

Izvor: Bijeljina danas

Share.