Grad Bijeljina raspisao je konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja za adaptaciju i rekonstrukciju multifunkcionalnog objekta „vodotoranj“ kako bi se unaprijedile njegove ambijentalne vrijednosti – adaptacijom postojećeg objekta.

Konkursno rješenje treba da bude kvalitetna urbanističko-arhitektonska postavka i kompozicija za objekat Vodotornja.

Ono treba da bude funkcionalno i da ambijentalno unaprijedi prostor i samim tim učini ga prepoznatljivim i atraktivnim za širok spektar korisnika kako bi pomenuti lokalitet dobio i svoju turističku, kulturnu i urbanističko-arhitektonsku vrijednost.

Idejno rješenje treba da obuhvati spoljno i unutrašnje uređenje sa mogućnošću adaptacije prostora na vrhu objekta Vodotornja u ugostiteljski objekat sa vidikovcem.

Konkurs je prema pravu na učestvovanje – otvoreni, prema zadatku – projektni, prema stepenu sprovođenja – jednostepeni, prema načinu predaje – anonimni.

Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja, i studenti završne godine gore navedenih fakulteta, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost, kao i pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz navedenih oblasti.

Uslov za dodjelu nagrada je minimalno 3 pristigla rada, a dodijeliće se nagrade u sljedećim neto iznosima:

1. Prvoplasirani rad: 2.500.00 KM2.

Drugoplasirani rad: 1.500.00 KM3.

Trećeplasirani rad: 1.000.00 KM

Rok za predaju radova je 27.12.2021. godine u 12:30 časova.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Gradske uprave.

Izvor: gradbijeljina.org

Share.